query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 962 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 962)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-03 17:47:25') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Zápisy ze zastupitelstva (Mrač)

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Rok 2014
Ustavující zasedání ze dne 29.10.2014
Zápis z 2. zasedání ze dne 10.12.2014

Rok 2015
Zápis z 3. zasedání ze dne 11.03.2015
Zápis z 4. zasedání ze dne 10.06.2015
Zápis z 5. zasedání ze dne 16.09.2015
Zápis ze 6. zasedání ze dne 9.12.2015
Zápis ze 7. zasedání ze dne 16.12.2015

Rok 2016
Zápis z 8. zasedání ze dne 20. 1. 2016
Zápis z 9. zasedání ze dne 29. 1. 2016
Zápis z 10.zasedání ze dne 9. 3. 2016
Zápis z 11. zasedání ze dne 15. 6. 2016
Zápis z 12. zasedání ze dne 14. 9. 2016
Zápis z 13. zasedání ze dne 19.10.2016
Zápis z 14. zasedání ze dne 14.12.2016

Rok 2017
Zápis z 15. zasedání ze dne 22. 2.2017
Zápis z 16. zasedání ze dne 5. 4.2017
Zápis z 17. zasedání ze dne 7. 6. 2017
Zápis z 18. zasedání ze dne 30. 8.2017
Zápis z 19. zasedání ze dne 1. 11. 2017
Zápis z 20. zasedání ze dne 20. 12. 2017

Rok 2018
Zápis z 21. zasedání ze dne 21. 2. 2018
Zápis z 22. zasedání ze dne 25. 4. 2018
Zápis z 23. zasedání ze dne 27. 6. 2018
Zápis z 24. zasedání ze dne 3. 10. 2018

Ustavující zasedání ze dne 29. 10. 2018
Zápis z 2. zasedání ze dne 19. 11. 2018
Zápis z 3. zasedání ze dne 17. 12. 2018

Rok 2019
Zápis z 4. zasedání ze dne 18. 2. 2019
Zápis z 5. zasedání ze dne 15. 4. 2019
Zápis z 6. zasedání ze dne 24. 6. 2019
Zápis z 7. zasedání ze dne  9.  9. 2019
Zápis z 8. zasedání ze dne 11.11.2019
Zápis z 9. zasedání ze dne 16.12.2019

Rok 2020
Zápis z 10.zasedání ze dne 20. 1.2020
Zápis z 11.zasedání ze dne 20. 5.2020
Zápis z 12.zasedání ze dne 15. 6.2020

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci