Ministerstvo zrdavotnictví ČR - Mimořádné opratření

Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 10.9.2020 do odvolání nařizuje všem osobám toto mimořádné opatření - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb a v prostředcích veřejné dopravy.

celé znění mimořádného opatření zde:

info plakat zde:

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci