II. etapa stavby okružní křižovatky na silnici I/3 Benešov - Červené vršky

Silnice I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky

V současné době Stavba I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky probíhá podle časového harmonogramu postupu práce (HMG) a II. etapa by měla být zahájena od pondělí 10. srpna v závislosti na klimatických, technologických a organizačních podmínkách zhotovitele.

 

Odkazy

 
 
V rámci druhé etapy se přesune výstavba na zbývající část okružní křižovatky. Ve směru na  Prahu  bude umožněno odbočení do ulice Červené Vršky. Z ulice Červené Vršky bude možné napojení pouze ve směru do Prahy, čímž bude zachována v maximální možné míře bezpečnost a plynulost dopravy v omezení. Ve směru na Tábor z I/3 v prostoru stavby nebude možné odbočit  do ulice Červené Vršky ani na místní komunikaci směrem do Pomněnic a k čerpací stanici. Druhá etapa dopravního opatření bude oproti HMG zkrácena, jelikož byly provedeny i některé práce z II. etapy  v rámci etapy I.

Dovolíme si využít této příležitosti a požádat touto cestou řidiče o dodržování maximální povolené rychlosti v uzavírce a věnování se dopravnímu značení. Sledování probíhajících stavebních prací vede často ke zbytečným nehodám a tím dochází ke zdržení všech řidičů.

Zdroj: ŘSD ČR

Zahájení stavby: 19.5.2020
Plánované ukončení: 10/2020
Plánovaná délka stavby: 4,5 měsíce
Obvyklý pohyb vozidel v daném místě: cca 18 tisíc vozidel/den

Po plánovaném ukončení prací v říjnu 2020 bude mít nová podoba křižovatky spirálovitý tvar a svým typem se bude jednat o  "turbo" okružní křižovatku s tzv. bypassem, který řidičům umožní přímé odbočení, aniž by museli vjíždět na kruhový objezd.


 
 
 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci