Informace o stavbě okružní křižovatky silnice I/3 Benešov - Červené vršky

Silnice I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky

Dne 19.5.2020 byla zahájena stavba okružní křižovatky, jejíž stavebně technické řešení muselo respektovat omezení dané územním plánem města Benešov. Současně muselo být počítáno s napojením stávající silnice II/112 (ul. Červené Vršky) a komunikace do Pomněnic a v budoucnu, v návaznosti na výstavbu dálnice D3, rovněž s napojením obchvatu Benešova a ramene od Václavické dálniční spojky. Přestavba křižovatky představuje část plánované úpravy silnice I/3 podél Benešova v délce přes 3 km, která byla fakticky zahájena přestavbou úrovňové křižovatky U Topolu.

Současné řešení křížení silnice I/3 se silnicí II/112 a komunikací do Pomněnic vytváří z tohoto místa nejzatíženější křižovatku na Benešovsku, která je  kapacitně i bezpečnostně nevyhovující. Výstavba okružní křižovatky v tomto místě je budována zejména s cílem výrazného zvýšení bezpečnosti při vjezdu a výjezdu z Benešova, bezpečnosti tranzitní dopravy a maximálně možné průchodnosti dopravy v tomto bodě silnice I/3.

Předpokládaná doba výstavby je 4,5 měsíce a po přípravě území spočívající v  přeložce inženýrských sítí bude přeložena silnice II. třídy a nezatříděná komunikace vedoucí do místní části Pomněnice. Zároveň bude nově napojena stávající čerpací stanice pohonných hmot. V rámci stavby bude provedena rovněž 59 metrů dlouhá přeložka silnice II/112 (ulice Červené Vršky) a nakonec bude následovat dostavba jižní části křižovatky.

Po plánovaném ukončení prací v říjnu 2020 bude mít nová podoba křižovatky spirálovitý tvar a svým typem se bude jednat o  "turbo" okružní křižovatku s tzv. bypassem, který řidičům umožní přímé odbočení, aniž by museli vjíždět na kruhový objezd. Tato investice za více jak 41 milionů bez DPH přechodně přinese i dopravní omezení a objížďky, neboť bude probíhat za plného provozu, proto je třeba sledovat aktuální informace na internetových stránkách města Benešov nebo ŘSD www.rsd.cz. Při projíždění daným místem dbejte zvýšené opatrnosti, věnujte pozornost aktuální místní úpravě svislým i vodorovným dopravním značením a při plánování cesty přes toto místo počítejte s možným zdržením.

Zahájení: 19.5.2020                                                                                                                                                              

Plánované ukončení: 10/2020

Plánovaná délka stavby: 4,5 měsíce

Plánované objízdné trasy: Ano - ve dvou fázích dle postupu realizace stavby a omezení sjezdu do a nájezdu z Benešova. 1. fáze od 29.5. do 07/2020, 2. fáze od 07/2020-09/2020.

Obvyklý pohyb vozidel v daném místě: cca 18 tisíc vozidel/den

Situační výkres stavby zde:

Objízdná trasa I 5.-7. 2020 zde:

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci