Obecně závazná vyhláška č. 2015/1

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Litichovice

Vyhláška o odpadech