Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Bílkovice

I N F O R M A C E
o konání 28. zasedání zastupitelstva obce Bílkovice
Obec Bílkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Bílkovice, svolaného starostou obce Milanem Zárubou v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:  obecní úřad Bílkovice
Doba konání: úterý 10.5.2016 od 19 hodin

Navržený program:


  1) Zahájení a schválení programu

  2) Pozemková parcela v Radošovících - stanovení minimální ceny

  3) Rozpočtové opatření č.3

  4) Závěr 

Pozvánka na jednání zastupitelstva 10. 5. 2016