• Litichovice

Litichovice

Litichovice

publicita nová 1

V rámci projektu byla provedena rekonstrukce parketové podlahy včetně podkladu, celková rekonstrukce stěn a omítek včetně malby, rekonstrukce elektroinstalace v sále včetně výměny svítidel za úspornější a zároveň proběhla rekonstrukce hlavního elektrického rozvaděče pro celou budovu. Následně byl společenský sál vybaven 12 novými stoly, 7 věšákovými stěnami, dataprojektorem se stropním držákem, plátnem a sadou 2 reproduktorů. Díky realizaci projektu vznikl zrekonstruovaný prostor pro spolkové akce v příjemném prostředí s kvalitním a moderním vybavením.

Správní území obce Litichovice se rozkládá na výměře 193 ha na jednom katastrálním území Litichovice.

V obci žije 76 obyvatel (stav k 1. 1. 2023).

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1402.

Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Benešov. 

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet obce
 • Schválený rozpočtový výhled obce
 • Návrh závěrečného účtu obce
 • Schválený závěrečný účet obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://www.litichovice.cz/uredni_deska.asp, internetových stránkách obce http://www.litichovice.cz/area.asp?place_id=21&area_id=32 a http://www.litichovice.cz/area.asp?place_id=21&area_id=47

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html a http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Litichovice je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Litichovice, Litichovice 4, 257 26 Divišov, v úředních hodinách: ÚT   18:00 - 20:00

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

 

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci