• Kozmice
  • Rousínov
  • SDH Kozmice na okrskovém cvičení ve Střížkově
  • Kostel sv. Jakuba Většího
  • Kaplička v Kácově Lhotě

22.7.2016 - Zápis č.31 ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 20.7.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bílkovice, konaného dne 22.6.2016, od 19:00 hodin na obecním úřadu v Bílkovicích.

 

Na zasedání byly projednány následující body programu:

 

            1) Zahájení a schválení programu

            2) Hospodaření obce v 1. pololetí a plán na 2. pololetí 2016

            3) Smlouva o dílo – čistění kamenných prvků místních kapliček

            4) Rozpočtové opatření č. 5

            5) Diskuze       

            6) Závěr

 

Originál zápisu

 

Příloha - výkaz plnění rozpočtu

Příloha - Smlouva o dílo

Příloha - Rozpočtové opatření

Příloha - Žádost o rezervaci