• Kozmice
  • Rousínov
  • SDH Kozmice na okrskovém cvičení ve Střížkově
  • Kostel sv. Jakuba Většího
  • Kaplička v Kácově Lhotě

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva ze dne 1. 2. 2016

Zápis č. 1/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 1.2.2016

 

Začátek v 19.00 hod.

Přítomni: Mgr.Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Šilínek Libor,

Škvorová Jaroslava

Omluven: Pohunek Petr

Ověření zápisu: Hruška Petr, Škvorová Jaroslava

 

Program:
1/ Chodníky
2/ Revitalizace rybníka
3/ Rekapitulace zateplení KD
4/ Rekapitulace systému třídění odpadu
5/ Obecní znak
6/ Různé

add 1.)

Na stavbu chodníku podél průtahu obcemi Petroupim a Petroupec bylo vydáno územní rozhodnutí. V současné době je zahájeno stavební řízení. Vše je zveřejňováno na úřední desce obecního úřadu.

add 2.)

Byla vypracována studie na revitalizaci obecního rybníka. Jedná se o rybník vedle bývalé pily. Na základě studie byla podepsána smlouva se společností AXIOM engineering s.r.o. Pardubice na vypracování projektové dokumentace.

Vše je směřováno k tomu, aby obec mohla požádat o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu životního prostředí.

add 3.)

Starosta seznámil zastupitele s konečnou rekapitulací akce ,, Zateplení kulturního domu.“ Tabulka je přílohou tohoto zápisu.

add 4.)

Starosta seznámil zastupitele s konečnou rekapitulací akce ,,Systém třídění odpadu.“ Tabulka je přílohou tohoto zápisu.

add 5.)

Zastupitelé se vyjadřovali k jednotlivým návrhům obecního znaku. Ke konečné dohodě zatím nedošlo. Bude dohodnuto příště.

add 6.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 26.1.2016 v Chotýšanech.

Program:

  • zahájení
  • návrh ověřovatelů zápisu
  • volné téma
  • úprava rozpočtu
  • granty a dotace

 

Dále bylo řešeno osvětlení veřejného prostranství u kulturního domu.

 

Usnesení č.1 ze zastupitelstva konaného dne 1.2.2016

 

OZ bere na vědomí:

1/ Rekapitulace zateplení KD

2/ Rekapitulace systému třídění odpadu

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 3.2.2016

 

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

 

Ověření zápisu:                                                                         Vyvěšeno: 8.2.2016

 

                                                                                                     Sejmuto: 23.2.2016

Vyvěšeno na EÚD.