Škola v obci Kozmice

Pravděpodobně již v roce 1350 za císaře Karla IV. se v Kozmicích nacházela škola tzv. farní. Ve válkách však zanikla a byla znovu otevřena při znovuzřízení fary v roce 1787. Teprve roku 1790 byla postavena budova školy "Na Valech". Předtím učitel cvičil žáky tím, že chodili denně od domu k domu. V letech 1826 a 1827 byla vystavěna nová škola na zahrádce před okny školy staré. Místo staré školní budovy bylo postaveno hospodářské stavení. Roku 1828 tvořily školní obec tyto vesnice: Kozmice, Kácova Lhota, Vlkov, Soběhrdy, Velké Žíňany, Rousínov, Bělčice a Tatouňovice. V roce 1931 bylo při škole založeno rodičovské sdružení.

V obci byla otevřena měšťanská škola, kde se nacházely dvě učebny a další dvě třídy byly v budově fary. Při měšťanské škole byla zřízena také mateřská škola dne 1. května 1947. Spojením národní a střední školy vznikla jedna osmiletá střední škola v roce 1953. O tři roky později proběhla rozsáhlá rekonstrukce školní budovy. V roce 1965 se zavedlo 9 tříd školní docházky a tato škola byla nejmenší školou tohoto typu v okrese. Škola zanikla v polovině 80. let minulého století. Po dlouhé odmlce začala obec s přestavbou budovy s cílem znovuobnovit školní zařízení. Což se však nepodařilo.

V současné době je objekt bývalé školy přestavěn na bytový dům a již není ve vlastnictví obce.