• obecní rybník
  • hasičské muzeum
  • mokřady
  • kaple sv. Jana Nepomuckého
  • hasiči
  • cesta s dubovou alejí
  • Drahňovice

20.6.2016 - Záměr prodeje hasičského vozidla CAS 25 Š706 RTHP

 

Oznámení o záměru prodeje

 

 Obec Bílkovice tímto oznamuje

 záměr prodat hasičské vozidlo CAS 25 Š706 RTHP.

 

            Technický popis dle přiložené části technického průkazu. Vozidlo je po poruše motoru nepojízdné, má nicméně funkční čerpadlo a lafetu, převodovku, zadní listová pera, sedadla šestimístné kabiny, kompresor motoru, boční dvířka nástavby apod. Vozidlo je k prodeji bez doplňků (např. maják, světla apod.). Rozhodnutím zastupitelstva obce Bílkovice je vozidlo určeno k prodeji jako celek a minimální prodejní cena vozidla byla stanovena ve výši 30.000 Kč.

 

            Zájemci o koupi vozidla se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabíd­ky, které musí být doručeny obecnímu úřadu do 16:00, 15.7.2016. Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Bílkovice na 28. zasedání dne 10. května 2016 usnesením č. 28.3.

 

 Originál záměru + technické údaje