• tradiční jarmark
 • Šternberské koláče
 • jez pod hradem
 • Český Šternberk
 • Český Šternberk s řekou Sázavou
 • Český Šternberk
 • Hrad Český Šternberk

Program zasedání svazku obcí 4/2016 v Kozmicích dne 26. 4.2016 od 16.00 hod.

které se koná v Kozmicích dne 30.4. 2016 od 16.00 hod.

 1. Zahájení zasedání
 2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání: Helena Matoušková, Jana Kovářová
 3. Volné téma
 4. Granty a dotace
 5. Technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS
 6. Skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice a vodovod Vranov
 7. Schválení účetní závěrky svazku obcí CHOPOS za rok 2015

Příští zasedání výboru ve Všechlapech dne 31. 5. 2016 od 16.00 hodin.