• tradiční jarmark
  • Šternberské koláče
  • jez pod hradem
  • Český Šternberk
  • Český Šternberk s řekou Sázavou
  • Český Šternberk
  • Hrad Český Šternberk

Zastupitelé

Starosta obce Jiří Černý
Místostarostka obce Jana Fraňková
Předsedkyně finančního výboru Jaroslava Škvorová
Předseda kontrolního výboru Libor Šilínek
Předsedkyně kulturního výboru Mgr. Jana Černá
Předseda výboru SPOZ Petr Pohunek
Zastupitel Petr Hruška