Jak v Ottově slovníku naučném

Petroupin (dnes Petroupim) - ves v Čechách, hejtmanství, okres a pošta Benešov, fara Okrouhlice. V roce 1890 měla ves 16 domů a 100 obyvatel.

Petroupinec (dnes Petroupec) - ves v Čechách, hejtmanství, okres a pošta Benešov, fara Okrouhlice. V roce 1890 měla ves 16 domů a 100 obyvatel.

Sembratce (dnes Sembratec) - osada v Čechách, hejtmanství, okres a pošta Benešov, fara Okrouhlice. V roce 1900 měla ves 12 domů a 71 obyvatel.

Ottův slovník naučný