6.6.2016 - Pozvánka na 29. jednání zastupitelstva

Obec Bílkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Bílkovice, svolaného starostou obce Milanem Zárubou v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:     obecní úřad Bílkovice

Doba konání:     středa 15.6.2016 od 19 hodin

Navržený program:

                               1) Zahájení a schválení programu

                                2) Schválení závěrečného účtu obce Bílkovice

                                3) Smlouva o výpůjčce pozemků - stavba mostu

                                4) Závěr             

  Pozvanka_na_jednani_zastupitelstva_15.6..pdf