Upozornění

Rozhodnutím č. 296899/2015 ze dne 18.6.2015, které nabylo právní moci 23.7.2015, byl schválen návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Jemniště.
Dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k pozemkům, kterých se rozhodnutí týká, zanikají k 1. říjnu běžného roku.
Vlastníci mají povinnost do 31. ledna 2016 podat u příslušného správce daně
(finanční úřad Benešov) daňové přiznání k nově nabytým pozemkům.