Zápis č. 44 ze zasedání zastupitelstva obce Bílkovice ze dne 1.8.2017

Zápis č. 45

ze zasedání Zastupitelstva obce Bílkovice,

konaného dne 9.8.2017, od 19:00 hodin

 

Navržený program:

 

                        1) Zahájení a schválení programu

                        2) Provoz prodejny smíšeného zboží

                        3) Záměr prodeje pozemků v Takoníně              

                        4) Prodej pozemku v Bílkovicích

                        5) Schválení vytvoření společného školského obvodu s městem Vlašim

                        6) Financování opravy kabin

                        7) Nákup užitkových a herních prvků

                        8) Změna dodavatele elektrické energie

                        9) Systém pro sběr BRO v mikroregionu

                        10) Rozpočtové opatření č.5

 

 

Zapis_1_8 _1_.pdf

 

Přílohy:

Žádost o odkup pozemku s mapou

Katastrální mapa

Katastrální mapa

Smlouva o vytvoření společného školského obvodu

Typové vyobrazení herní sestavy

Kalkulace úspor na elektrické energii

Cenová kalkulace nákladů na svoz BRO

Rozpočtové opatření č. 5