Zápis č. 43 ze zasedání zastupitelstva obce

 

Zápis č. 43 ze zasedání Zastupitelstva obce Bílkovice, konaného dne 29.6.2017, od 19:00 hodin.

 

Projednávaný program:

                        1) Zahájení a schválení programu

                        2) Schválení účetní závěrky obce Bílkovice

                        3) Schválení závěrečného účtu obce Bílkovice

                        4) Provoz prodejny smíšeného zboží

                        5) Financování opravy kabin

                        6) Vyjádření k předběžnému návrhu na prodej

                        7) Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4

                        8) Diskuze a závěr

 

Originál zápisu

Příloha - Příjmy obce 2016

Příloha - Výdaje obce 2016

Příloha - Protokol o schválení účetní závěrky

Příloha - Odhad nákladů na provoz prodejny

Příloha - Záměr prodeje hájenky na Bruku

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci