Zápis č. 42 ze zasedání obecního zastupitelstva

Zápis č. 42 ze zasedání Zastupitelstva obce Bílkovice, konaného dne 15.6.2017, od 19:00 hodin.

Projednávaný program:

 

                        1) Zahájení a schválení programu

                        2) Výsledek přezkoumání hospodaření obce

                        3) Spisová služba OÚ Bílkovice

                        4) Dodatek ke smlouvě - Vlašimské městské lesy

                        5) Záměr prodeje hájenky v Bruku

                        6) Smlouva o zřízení věcného břemene

                        7) Podávání návrhů na změny v územním plánu obce Bílkovice

                        8) Záměr prodeje parc.č. 115 a 1025/8

                        9) Obnova veřejného osvětlení Takonín

                        10) Diskuze a závěr

 

 

Podrobný zápis

Příloha - Zpráva o přezkoumání hospodaření

Příloha - Cenová nabídka spisové služby 1.

Příloha - Cenová nabídka spisové služby 2.

Příloha - Dodatek č. 11 nájemní smlouvy

Příloha - Smlouva o zřízení věcného břemene

Příloha - Výzva k podávání návrhů

Příloha - Formulář žádosti

Příloha - Katastrální mapy

Příloha - Cenová nabídka VO

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci