Zápis č. 40 ze zasedání obecního zastupitelstva

 

Zápis č. 40 ze zasedání Zastupitelstva obce Bílkovice, konaného dne 11.4.2017, od 19:00 hodin.

 

Projednávaný program:

 

                        1) Zahájení a schválení programu

                        2) Vyhláška, kterou se stanoví společné školské obvody

                        3) Interní směrnice o veřejných zakázkách

                        4) Interní směrnice o cestovních náhradách

                        5) Interní směrnice o přeceňování majetku reálnou hodnotou

                        6) Pořízení územního plánu obce Bílkovice

                        7) Nákup pneu pro CAS T148

                        8) Koupě vozidla AVIA pro SDH

                        9) Rozpočtové opatření č.2

                        10) Diskuze a závěr

 

Podrobný zápis

Příloha - Vyhláška č. 1/2017

Příloha - Směrnice č. 4/2017

Příloha - Směrnice č. 5/2017

Příloha - Směrnice č. 6/2017

Příloha - Nabídka pneu

Příloha - Kupní smlouva

Příloha - Rozpočtové opatření č. 2