Zápis č. 38

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bílkovice konaného dne 12.1.2017 od 19:00 hodin na obecním úřadu v Bílkovicích.

 

Schválený program zasedání:

 

            1) Zahájení a schválení programu

            2) Smlouva o zřízení služebnosti

            3) Rozpočtové opatření č.11/2016

            4) Vyhláška o kulturních akcích

            5) Záměr pronájmu prostor určených k podnikání

            6) Směnná smlouva s DZS Struhařov

            7) Závěr           

 

Originál zápisu

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci