Zápis č.37 ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 14.12.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bílkovice, konaného dne 14.12.2016, od 19:00 hodin na obecním úřadu Bílkovice.

 

Na zasedání byly projednány následující body programu:

 

                               1) Zahájení a schválení programu

                               2) Rozpočet obce Bílkovice pro rok 2017

                               3) Energetické štítky

                               4) Smlouva o pronájmu sportoviště

                               5) Volba likvidační komise

                               6) Smlouva s TS Vlašim

                               7) Spádovost ZŠ a MŠ                 

                               8) Rozpočtová opatření č. 9 a 10

                               9) Strategie rozvoje obce Bílkovice

                               10) Závěr        

Originál zápisu

Příloha č.1 - Rozpočet 2017

Příloha č. 2 - Podklady k PENB

Příloha č. 3 - Nájemní smlouva

Příloha č. 4 - likvidační komise

Příloha č. 5 - Smlouva s TS Vlašim

Příloha č. 6 - Žádost

Příloha č. 7 Rozpočtová opatření