Zápis č.36 ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25.11.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bílkovice, konaného dne 25.11.2016, od 17:00 hodin v hospodě Na hřišti.

 

Na zasedání byly projednány následující body programu:

 

            1) Zahájení a schválení programu

            2) Studie chodníku v Bílkovicích

            3) Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

            4) Diskuze       

            5) Závěr

 

Originál zápisu

Příloha č. 1 - Studie chodníku 

Příloha č.2 - Rozpočet 2017