Vyhláška č. 2/2017 o stanovení školského obvodu

 

Obec Bílkovice

Zastupitelstvo obce Bílkovice

Obecně závazná vyhláška obce Bílkovice č. 1/2017,

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy

 

 

Zastupitelstvo obce Bílkovice se na svém zasedání dne 13. 3. 2017 usnesením č. 2/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Stanovení školských obvodů

 

Na základě uzavřené dohody obcí Bílkovice a Chotýšany o vytvoření společného školského obvodu základní školy a mateřské školy je území obce Bílkovice a jejích místních částí Takonín a Moravsko částí školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Chotýšany, Chotýšany 49, 257 28 zřízené obcí Chotýšany.

 

 

Čl. 3

Závěrečné ustanovení

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci