pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

I N F O R M A C E

o konání 50. zasedání zastupitelstva obce Bílkovice

 

 

Obec Bílkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Bílkovice, svolaného starostou obce Josefem Šimánkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání: Obecní úřad Bílkovice

Doba konání:  čtvrtek 30. 11. 2017 od 19:00 hodin

 

 

Navržený program:

       1)Územní plán obce Bílkovic

       2) Návrh rozpočtu obce Bílkovice na rok 2018

       3) Diskuse

 

pozvanka 30.11.2017.pdf