Oznámení o místě a termínu konání voleb

 

Oznámení o době a místě konání voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

Starosta obce Bílkovice, Mgr. Milan Záruba, podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně  a doplnění   některých   dalších   zákonů,   ve   znění  pozdějších   předpisů (dále jen zákon),

 

oznamuje:

 

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

 

                       v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin    a

                       v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

 

  1. Místem konání voleb

 

  • ve   volebním   okrsku č.1 v obci Bílkovice je volební místnost v sídle Obecního úřadu na adrese Bílkovice 57, 257 26 Divišov

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

 

  1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební   místnosti.

 

 

  1. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

 

V Bílkovicích   dne  3.10.2017

Mgr. Milan Záruba

Starosta obce

 

Originál dokumentu