Obec Bílkovice

Správní území obce Bílkovice se rozkládá na výměře 577,76 ha na jednom katastrálním území Bílkovice.

Ve správním území obce jsou tyto místní části:
- Bílkovice
- Moravsko
- Takonín 

V obci žije 208 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1420.

Divadlo

Noc s Andersenem 2018

Noc s Andersenem 2018 -

Začátek v  pátek 23.března 2018 v 17:00

Místo konání - ubytovna v Bílkovicích (nad bývalou prodejnou)

Přihláška pro děti je součástí přílohy.

Noc s Andersenem 2018.pdf

Vyjádření starosty obce ke znovuotevření prodejny smíšeného zboží

 

Vážení spoluobčané,

 

v návaznosti na četné žádosti o znovuotevření místní prodejny smíšeného zboží stálo zastupitelstvo obce Bílkovice před volbou z několika možných variant řešení.

 

První z nich je otevření provozovny v hospodářské činnosti obce. V tomto případě by se obec dostala do pozice provozovatele podnikatelské činnosti se všemi s tím spojenými povinnostmi a důsledky. Pro samotný provoz by v tomto případě bylo nutné přijmout do pracovního poměru zaměstnance, tj. vedoucího provozovny, který by byl v pracovním poměru obecního úřadu, a tedy tzv. státním zaměstnancem. V této situaci by mzda zaměstnance nemohla být určena na základě realizovaného prodeje, nýbrž je stanovena nařízením vlády.

 

O pozici prakticky projevil zájem jediný uchazeč, jehož časové možnosti by dovolovaly otevřít provozovnu ve třech dnech v týdnu v dopoledních hodinách. Požadavek na otevírací dobu, která by byla přizpůsobena pracovní době občanů, tj. i v pozdně odpoledních hodinách, byl uchazečem zamítnut. Vzhledem ke skutečnosti, že prodejna byla uzavřena z ekonomických důvodů, dospěli zastupitelé k závěru, že faktické zvýšení mandatorních výdajů obecního rozpočtu, zkrácení pracovní doby a administrativní náročnost vedení provozu není pro obec plně přijatelnou variantou.

 

Druhou možností je založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), která by byla vedena soukromou osobou, nicméně s minoritní vlastnickou účastí obce. Obec získala nabídku spolupráce na otevření pekárny, která by kromě výroby čerstvého domácího pečiva zajistila i prodej kompletního maloobchodního sortimentu s výjimkou masných výrobků. Vedoucí provozovny by byl jako jednatel společnosti hodnocen v přímé úměře s hospodařením prodejny, což by mandatorní výdaje obce neovlivnilo. Finanční účast obce na projektu by se skládala pouze z jednorázových investičních výdajů, a to z nákladů na základní stavební práce v objektu a dále z půjčky poskytnuté s.r.o. na zakoupení základního vybavení, která by ovšem byla řádně splácena.

 

Vzhledem k faktu, že v okolí Bílkovic se nenachází žádná konkurenční řemeslná pekárna a obyvatelé okresu mají k dispozici výhradně pečivo z pekárny Benea, nebo zboží od velkododavatelů obchodních řetězců, měla by v této situaci místní výrobna čerstvého pečiva vyšší kvality dobrý potenciál, pokud by byl koncept správně prozákaznicky vyřešen. Základem řešení by byla celodenní nabídka čerstvého pečiva, což by zajistilo rozšíření okruhu zákazníků. Po čtyřtýdenní diskusi, která byla ovlivněna i nedostatečnou informovaností veřejného mínění, dospěli zastupitelé k závěru, že investice do tohoto typu provozovny taktéž nelze označit za optimální.

 

Zastupitelstvo obce Bílkovice následně rozhodlo o odložení znovuotevření provozovny smíšeného zboží do chvíle, kdy o prostory projeví záměr samostatný nájemce.

 

S přátelským pozdravem

 

Mgr. Milan Záruba

starosta obce

 

Pozn.: Podrobné informace, které byly projednány zastupitelstvem obce Bílkovice jsou k dispozici v zápisech ze zasedání zastupitelstva 43. (29.června), 44. (1.srpna) a 45. (9.srpna).

 

Reprezentace Bílkovic slaví úspěchy

 

Tým FK Bílkovice zvítězil v Okresním poháru III.B třídy.

Tým SDH Bílkovice zvítězil na soutěži 120. výročí založení SDH Okrouhlice a SDH Jezero.

 

Přechod na digitální vysílání DVB-T2

 

„Povinná“ výměna televizí a set-top boxů.

Spuštění DVB-T2 se blíží.

 

Nový digitální televizní standard DVB-T2 bude v Česku zaveden k 1. únoru 2021.

Počítá s tím Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, kterou schválila vláda.

 

dvb-t2-televize
 
 

Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání, které sledujeme v televizi je analogové. Přišli jsme na to, až když jsme zjistili, že ho nahradí vysílání digitální a my musíme šupky hupky kupovat nová zařízení, set-top boxy a tak dále. A historie se opakuje. Sotva jsme si zvykli používat dva ovladače nebo jsme si pořídili novou televizi, už je tu hlášení o další změně. Takže jen tak obyčejné digitální vysílání s označením DVB-T už nám stačit nebude, na scénu se chystá … Chvilka napětí … DVB-T2. Úžasné, že? Tak a teď, co to vlastně znamená …

DVB-T2 je nebo tedy bude novou formou digitálního vysílání. Tomu asi rozumíme všichni. Přinést by to mělo spoustu výhod, ovšem žádné z nich nejsou zatím přímo potvrzené a jedná se tak o pouhé domněnky. Například zvýšená kvalita obrazu se jeví sice jako příjemný benefit, ale už dnes máme při pohledu na nějaké televizní přístroje pocit, že jsou tak dokonalé, až toho bolí oči, ale budiž. Co zní zajímavěji, je možné zvýšení počtu televizních stanic, To by mělo souviset s tím, že se zlevní cena vysílání, takže by se do hry mohlo zkrátka dostat více stanic. Ale … Vše jsou to jen hypotézy, alespoň co se týče přínosů.

Televize s podporou DVB-T2

tv_01
tv_02
tv_03

Naopak to, co většinu rozhořčí a nepotěší už je dávno potvrzené (jak jinak?). První, co je třeba zmínit je skutečnost, že žádné zařízení schopné přijímat současné vysílání DVB-T, nebude použitelné pro DVB-T2. Výměna televizorů nebo set-top boxů se tedy týká opravdu všech, tedy kromě těch, kteří se rozhodnou radši vyhodit televizi z okna a číst knížku.

Set-top boxy s podporou DVB-T2

set_01
set_02
set_03

 

Bohužel ani ti, kteří prozřetelně už teď koupili televizi DVB-T2 podporou nemusejí být „v suchu“. Pokud totiž zároveň přístroj neumí kombinovat s tzv. HEVC – obrazovým formátem, ve kterém bude vysílání šířeno, je vám k ničemu. Víme, že už je to trochu moc, ale my jsme si to nevymysleli. Ale berte to z té lepší stránky, alespoň budeme mít všichni důvod, koupit si něco nového. Vybrali jsme pro vás ta zařízení, která by opravdu měla splňovat požadavky DVB-T2 vysílání, a to jak v případě televizí, tak set-top boxů.

Proč se přechází na nový TV standard v ČR?

Hlavním důvodem je uvolnění části sítě pro mobilní internet. Mobilních zařízení stále přibývá a síť už to nezvládá. Níže se můžete podívat na krátké video, které vše krásně vysvětluje.

 

Když už víme, co nám to všechno (ne)přinese a že je to nevyhnutelné, zjistili jsme také, kdy nás ta nevyhnutelnost čeká. Už se v minulosti objevilo několik plánovaných termínů spuštění tohoto vysílání, ale zatím se žádný neuskutečnil. Bohužel nyní už je to opravdu na spadnutí a rok 2017 zřejmě už opravdu bude tím průlomovým. Samozřejmě jako u přechodu z analogového vysílání, i tentokrát bude vše probíhat postupně. Nedokážeme říct, jaká vlna vypnutí DVB-T vás zasáhne, nicméně to „vlnobití“ by mělo probíhat od roku 2018 do 2021. Snad alespoň tentokrát se bude jednat o řešení dlouhodobějšího charakteru …

Máte-li v plánu nakupovat nové zařízení, tak sledujte zda je u popisu produktu tato značka.

dvb-t2