Veřejná vyhláška

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016


je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj ve dnech

pondělí od 8,00 do 17,00 hodin
úterý od 8,00 do 13,30 hodin
středa od 8,00 do 17,00 hodin
čtvrtek od 8,00 do 13,30 hodin
pátek od 8,00 do 13,30 hodin


zpřístupněn k nahlédnutí


hromadný předpisný seznam čj. 2195963/16/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2195964/16/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2195965/16/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2195966/16/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2195967/16/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2195968/16/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2195969/16/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2195970/16/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2195971/16/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2195972/16/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2195973/16/2100-11460-200796,

jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016.

Vyhláška FÚ daň z nemovitosti