Pozvánka na 49. zasedání zastupitelstva

 

I N F O R M A C E

o konání 49. zasedání zastupitelstva obce Bílkovice

 

 

Obec Bílkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Bílkovice, svolaného místostarostou obce Pavlem Vašírovským v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:    Obecní úřad Bílkovice

Doba konání:     čtvrtek 16.11.2017 od 19:00 hodin

 

 Navržený program:

1) Slib člena zastupitelstva obce Bílkovice

2) Volba starosty obce Bílkovice

3) Záměr prodeje pozemků – hájovna Bruk

4) Strop - škola

5) Diskuse

 

Originál pozvánky