Usnesení č. 48

 

Usnesení č.48

zastupitelstva ze dne 1.11.2017

 

 1. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo následující program zasedání:

* Zahájení a schválení programu

* Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bílkovice

* Schválení závěrečného účtu obce Bílkovice

* Darovací smlouva

* Rozpočtové opatření č. 8

* Rezignace na mandát člena zastupitelstva obce

* Diskuze a závěr

 

2. Zastupitelstvo obce Bílkovice vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bílkovice ze dne 11.10.2017.

 

3. Zastupitelstvo obce Bílkovice revokovalo usnesení č. 43.2. ze dne 29.6.2017.

 

    Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo závěrečný účet obce Bílkovice za rok 2016 bez výhrad.

 

 4. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo přijetí daru ve výši 75 000 Kč od DZS Struhařov, IČO 46357343, Struhařov 75, 256 01 Benešov.

 

 

 5. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo rozpočtové opatření č. 8.

 

 

 6. Zastupitelstvo obce Bílkovice vzalo na vědomí rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce Bílkovice podanou panem Mgr. Milanem Zárubou, Bílkovice 84, 257 26 Bílkovice ke dni 2.11.2017.

 

 

Originál usnesení