Usnesení č.47

 

Usnesení č.47

zastupitelstva ze dne 26.9.2017

 

 1. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo následující program zasedání:

                        1) Zahájení a schválení programu

                        2) Prodej pozemků v Takoníně

                        3) Žádosti o dotaci na činnost a dotaci na konání sportovní akce SDH Bílkovice

                        4) Rozpočtové opatření č. 7

                        5) Diskuze a závěr

 2. Zastupitelstvo obce Bílkovice pověřilo starostu obce podpisem kupní smlouvy mezi obcí Bílkovice a paní Hanou Losertovou.

 3. Zastupitelstvo Obce Bílkovice pověřilo starostu obce podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost SDH Bílkovice ve výši 6.000 Kč.

 4. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo rozpočtové opatření č. 7.

 

 

Usneseni_26_9.pdf