Zápis ze 47. zasedání zastupitelstva obce Bílkovice ze dne 26.9.2017

Zápis č. 47 ze zasedání Zastupitelstva obce Bílkovice, konaného dne 26.9.2017, od 19:00 hodin.

 

Schválený program:

 

                               1) Zahájení a schválení programu

                               2) Prodej pozemků v Takoníně

                               3) Žádosti o dotaci na činnost a dotaci na konání sportovní akce SDH Bílkovice

                               4) Rozpočtové opatření č. 7

                               5) Diskuze a závěr

 

 

Zapis_26_9 _2_.pdf

Prilohy_29_8 _1_.pdf