Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

V souladu s § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

s v o l á v á m

 

 

první zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017. První zasedání se uskuteční dne 29.9.2017 v 16 hodin v budově Obecního úřadu se sídlem Bílkovice čp. 57.

 

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

    

Originál dokumentu