Stanovení počtu členů volební komise

 

  

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  konané ve dnech 20. a 21. října 2017.

     Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

V souladu s  § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

s t a n o v u j i

 

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017, minimální počet členů okrskové volební komise takto:

 

Okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 pro volby do Poslanecké sněmovny   Parlamentu ČR  je čtyřčlenná .

 

 

Milan Záruba

starosta obce

Originál dokumentu