Usnesení č.45

Usnesení č.45

zastupitelstva ze dne 9.8.2017

 

  1. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo následující program zasedání:

                        1) Pronájem pozemků na sportovišti

                        2) Provoz prodejny smíšeného zboží            

                        3) Nákup užitkových a herních prvků

                        4) Schválení zadání územního plánu

 2. Zastupitelstvo obce Bílkovice revokuje usnesení č. 43.4. ze dne 29.6.2017. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zjištěním nákladů na zřízení pekařského provozu v prodejně smíšeného zboží a též zjištěním právních podmínek pro zřízení společnosti s ručením omezením (s.r.o.).

 3. Zastupitelstvo obce Bílkovice souhlasí s uvolněním finančních prostředků na nákup mapových vitrín ve výši 49 000,- Kč od pana Jiřího Čecha, .

 4. Zastupitelstvo obce Bílkovice souhlasí s uvolněním finančních prostředků na výstavbu dětského hřiště ve výši 600 000,- Kč a pověřuje starostu obce organizací výběrového řízení.

  5. Zastupitelstvo obce Bílkovice schvaluje podle ustanovení §47 odst. 5 a ve smyslu §6, odst. 5, písm. b) zákona č. 183/2006Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů Zadání Územního plánu Bílkovice.

 

Originál usnesení