Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.6.2017

 

Originál zápisu ze zasedání

 

Usnesení č.43

zastupitelstva ze dne 29.6.2017

 

 1.Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo následující program zasedání:

                        1) Zahájení a schválení programu

                        2) Schválení účetní závěrky obce Bílkovice

                        3) Schválení závěrečného účtu obce Bílkovice

                        4) Provoz prodejny smíšeného zboží

                        5) Financování opravy kabin

                        6) Vyjádření k předběžnému návrhu na prodej

                        7) Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4

                        8) Diskuze a závěr

 2. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo účetní závěrku obce Bílkovice za rok 2016.

 3. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo závěrečný účet obce Bílkovice za rok 2016.

 4. Zastupitelstvo obce Bílkovice souhlasilo s provozem prodejny smíšeného zboží v rámci hospodářské činnosti obce a souhlasilo s přijetím jednoho zaměstnance na částečný pracovní úvazek.

 5. Zastupitelstvo obce Bílkovice souhlasilo s uvolněním částky ve výši 50 000 Kč na pořízení nových lavic do šaten klubu FK Bílkovice.

 6. Zastupitelstvo obce Bílkovice vyjádřilo souhlasné stanovisko s předběžným záměrem prodeje pozemků pozekmů160/1, 1984/81 a 1984/83 o celkové výměře 7 615 m2 a budovy čp. 8 na parc.č. st. 160/1 v k.ú. Domašín zapsáno na LV č. 660.

 7. Zastupitelstvo obce Bílkovice vyjádřilo souhlasné stanovisko s předběžným záměrem prodeje pozemků pozekmů160/1, 1984/81 a 1984/83 o celkové výměře 7 615 m2 a budovy čp. 8 na parc.č. st. 160/1 v k.ú. Domašín zapsáno na LV č. 660.