Informace o konání 41. zasedání zastupitelstva

I N F O R M A C E

o konání 41. zasedání zastupitelstva obce Bílkovice

 

 

Obec Bílkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Bílkovice, svolaného starostou obce Milanem Zárubou v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:    Obecní úřad Bílkovice

Doba konání:     čtvrtek 20.4.2017 od 19:00 hodin

 

 

Navržený program:

                               1) Koupě vozidla AVIA pro SDH a JSDH

 

Originál pozvánky