Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) v návaznosti na ust. § 64 a § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v příloze zveřejňuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti Vaší obce. Data k 1.2.2017 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

 

Seznam parcel