Usnesení č. 37

Usnesení č.37

zastupitelstva ze dne 14.12.2016

  1. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo následující program zasedání:

            1) Zahájení a schválení programu

            2) Rozpočet obce Bílkovice pro rok 2017

            3) Energetické štítky

            4) Smlouva o pronájmu sportoviště

            5) Volba likvidační komise

            6) Smlouva s TS Vlašim

            7) Spádovost ZŠ a MŠ

            8) Rozpočtová opatření č. 9 a 10

            9) Strategie obce Bílkovice

            10) Závěr

 2. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo Rozpočet obce Bílkovice pro rok 2017 v paragrafovém členění s příjmy ve výši 2 919 000 Kč a výdaji ve výši 3 159 000 Kč. Schodek ve výši 240 000 Kč bude pokryt z finanční rezervy na běžném účtu, která byla vytvořena z nevyčerpaných finančních prostředků v rozpočtech minulých let.

 3. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo pořízení průkazů energetické náročnosti budov (PENB) za celkovou cenu nepřevyšující 27 995 Kč vč. DPH a pověřilo starostu obce objednáním zpracování PENB za výhodnější cenu ze dvou předložených nabídek.

 4. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Bílkovice a FK Bílkovice a pověřilo starostu obce jejím podpisem.

  5. Zastupitelstvo obce Bílkovice stanovuje Mgr. Jiřinu Pospíšilovou předsedkyní a Milana Zárubu a Pavla Vašírovského členy likvidační komise obce Bílkovice.

 6. Zastupitelstvo obce Bílkovice pověřilo starostu obce uzavřením smlouvy o svozu směsného plastu a bioodpadu se společností Technické služby Vlašim s.r.o.

  7. Zastupitelstvo obce Bílkovice pověřilo starostu obce podáním žádosti o zařazení do společného školského obvodu s obcí Chotýšany a uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bílkovice a obcí Chotýšany o stanovení společného školského obvodu.

 8. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo rozpočtová opatření č.9 a 10.

 9. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo Strategii rozvoje obce Bílkovice.

 

Originál usnesení

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci