5.12.2016 - Usnesení č.36

 

Usnesení č.36

zastupitelstva ze dne 25.11.2016

 

 1. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo následující program zasedání:

            1) Zahájení a schválení programu

            2) Studie chodníku v Bílkovicích

            3) Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

            4) Diskuze       

            5) Závěr

2. Zastupitelstvo obce Bílkovice schvaluje návrh rozpočtu obce Bílkovice pro rok 2017 a pověřuje starostu obce jeho zveřejněním na úředních deskách OÚ.

 

Originál usnesení