25.8.2016 - Záměr prodeje pozemku 880/4

 

Oznámení

o záměru prodeje/směny obecních pozemků

  

            Obec Bílkovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

 

záměr prodat nebo směnit pozemek

parc. č. 880/4 o výměře 647 m2,

který vznikne oddělením od pozemku 880/3

a sloučením s částí pozemku oddělenou od pozemku parc.č. 1033,

 

které se nachází v katastrálním území Bílkovice, a které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Bílkovice.

 

            Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabíd­ky, které musí být doručeny obecnímu úřadu do 16:00 dne 11.9.2016. Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Bílkovice na 32. zasedání dne 10. srpna 2016 usnesením č. 32.4.

 

Originál záměru

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci