Rozpočtový výhled 2017-2019

Střednědobý rozpočtový výhled 2017 2018 2019
           
     PŘÍJMY  v tis. Kč v tis. Kč  v tis. Kč 
Pol. Para        
           
1111   Daň z příj. fyzic.osob ze záv. 550 550 550
1112   Daň z příj. fyzic.osob ze sam. 10 10 10
1113   Daň z příj. fyzic.osob z kap. 50 50 50
1121   Daň z příjmu fyzic.osob 570 570 570
1122   Daň z příjmu práv.osob za obce 47 47 47
1211   Daň z přid.hodnoty 1130 1130 1130
1361   Správní poplatky 1 1 1
1341   Poplatek ze psů 6,5 6,5 6,5
1356   Příjmy z úhrad §32a hor.zákona 40 40 40
1381   Odvod z loteríí 10 10 10
1511   Daň z nemovitostí 283 283 283
2324 3723 Přijaté přís. Separ.odpad 24 24 24
2132 1031 Příjmy z pronájmu ost. nem.  90 90 90
2141 6310 Příjmy z úroků 1 1 1
2132 5519 Příjmy z pronájmu ost. nem.  12 12 12
  3412 Příjmy z pronájmu ost. nem.  24 24 24
3111 3639 Příjmy z prodeje 16 16 16
4112   NI př. dot.ze st. r.  54,5 54,5 54,5
           
     PŘÍJMY CELKEM 2919 2919 2919
           
     VÝDAJE      
Paragraf Položka Složka      
1031   PODPORA OSTATNÍCH PRODUKČNÍCH ČINNOSTÍ 38,60 38,60 38,60
2212   SILNICE 124,50 350,00 150,00
    OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEM. KOMUNI. 85,00 300,00 300,00
2221   PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 54,20 54,20 54,20
2321   ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 5,00 5,00 5,00
3111   MATEŘSKÉ ŠKOLY 5,00 5,00 5,00
3113   ZÁKLADNÍ ŠKOLY 4,00 4,00 4,00
3323   Poř.Zach.a obn. Hodnot místn. Kult 75,00 20,00 20,00
3399   ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE 31,50 31,50 31,50
3412   SPORT.ZAŘÍZENÍ V MAJ.OBCE 653,40 250,00 250,00
3419   OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 60,00 60,00 60,00
3613   NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 270,00 450,00 550,00
3631   VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 275,86 80,00 150,00
3639   KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N. 72,00 72,00 72,00
3721   SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 5,00 5,00 5,00
3722   SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 100,00 100,00 100,00
3722   SBĚR A SVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ 30,00 30,00 30,00
3745   PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ 66,00 66,00 66,00
5512   POŽÁRNÍ OCHRANA dobr.část 68,00 68,00 68,00
6112   MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY 381,44 381,44 381,44
6171   ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 706,65 706,65 706,65
6310   OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ 7,80 7,80 7,80
6399   PLATBY DANÍ A POPLATKŮ ST.ROZPOČTU 40,00 40,00 40,00
    VÝDAJE CELKEM  3159,00 3125,19 3095,19

 

Originál RV

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci