Postupice MK směr Pozov – ke křižovatce se silnicí III/11114

V Postupicích dne 15. 4. 2016

Věc: Výzva k předložení nabídky

 

Vážení,

dovoluji si Vás vyzvat k předložení nabídky na stavební práce v rámci projektu: „Postupice MK směr Pozov – ke křižovatce se silnicí III/11114“. Jedná se o opravu povrchu místní komunikace.

Způsob zadání veřejné zakázky: Zakázka je vypsána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., v souladu s Interní směrnicí o veřejných zakázkách. Přílohou tohoto dopisu je čistý list výkaz výměr a vzor prohlášení. Oba dokumenty vyplňte a doručte v termínu v zalepené a řádně označené obálce na níže uvedenou adresu.

Zakázka:  „Postupice MK směr Pozov – ke křižovatce se silnicí III/11114“

Zadavatel:                                   Obec Postupice

                                                        Školní 154

                                                        257 01 Postupice

                                                 

                                                        IČ: 00232521

                                                        DIČ: CZ00232521

 

Kontaktní osoba:                              Miloslav Půta, tel+420317796220, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                                            Jana Jíšová, tel+420723479883, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Termín předložení nabídky končí dnem 29. 4. 2016 v 9.00 hodin.

 Prohlídku místa plnění si můžete sjednat po dohodě s kontaktní osobou.

 Adresa pro doručení nabídek:  Školní 154, 257 01 Postupice

Předpokládaná hodnota zakázky 2 939 000 Kč bez DPH.

 Kritériem pro hodnocení a zadání zakázky bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

Doba plnění zakázky: Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je do 31. 7. 2016.

Věříme, že naší výzvu přijmete a nabídku na zakázku v termínu předložíte.

 

S pozdravem

                                                                                              ………………………………………………….

                                                                                                           Miloslav Půta, starosta

Příloha:

  1. Výkaz výměr - čistý
  2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – vzor
  3. Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo            

 

Vyvěšeno: 15. 4. 2016                      Sejmuto: 29. 4. 2016