• Obec Třebešice
 • Obec Struhařov, Býkovice
 • Rozhledna Špulka
 • Obec Xaverov
 • Obec Všechlapy
 • Obec Vranov
 • Obec Vodslivy
 • Obec Teplýšovice
 • Obec Soběhrdy
 • Obec Psáře
 • Obec Postupice
 • Obec Popovice
 • Obec Petroupim
 • Obec Ostředek, Třemošnice
 • Obec Litichovice
 • Obec Kozmice,Kaplička v Kácově Lhotě
 • Obec Chotýšany
 • Obec Drahňovice, hasičské muzeum
 • Městys Divišov, mateřská škola
 • Městys Český Šternberk
 • Obec Čakov - koupaliště
 • Obec Bílkovice, kamenolom

Upozornění

Rozhodnutím č. 296899/2015 ze dne 18.6.2015, které nabylo právní moci 23.7.2015, byl schválen návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Jemniště.
Dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k pozemkům, kterých se rozhodnutí týká, zanikají k 1. říjnu běžného roku.
Vlastníci mají povinnost do 31. ledna 2016 podat u příslušného správce daně
(finanční úřad Benešov) daňové přiznání k nově nabytým pozemkům.