• Obec Třebešice
 • Obec Struhařov, Býkovice
 • Rozhledna Špulka
 • Obec Xaverov
 • Obec Všechlapy
 • Obec Vranov
 • Obec Vodslivy
 • Obec Teplýšovice
 • Obec Soběhrdy
 • Obec Psáře
 • Obec Postupice
 • Obec Popovice
 • Obec Petroupim
 • Obec Ostředek, Třemošnice
 • Obec Litichovice
 • Obec Chotýšany
 • Obec Drahňovice, hasičské muzeum
 • Městys Divišov, mateřská škola
 • Městys Český Šternberk
 • Obec Čakov - koupaliště
 • Obec Bílkovice, kamenolom

CHOPOS

Sezona 2023_24

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

Prodej slepic

Vážení spoluobčané,

Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává slepičky snáškových plemen – Tetra hnědá,

Dominant-černý, modrý, bílý, žlutý, kropenatý, Green Shell typu Araukana,

Dark Shell typu Maranska.

Bližší informace najdet v příloženém lekátu níže.

Prodej slepiček

Návrh závěrečného účtu obce Všechlapy 2019

Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni obce Vsechlapy za rok 2019.pdf                   Priloha.pdf                                                                                                             Rozvaha2019.pdf                                                                                                                           Vysledovka2019.pdf                                                                                                             Navrh zaverecneho uctu 2019.pdf

Prohlášení o přístupnosti

Dobrovolný svazek obcí CHOPOS se zavazuje zpřístupnit www stránky v souladu se zákonem . 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:
http://www.chopos
www.bilkovice.cz
www.obeccakov.cz
www.ceskysternberk.eu
www.drahnovice.cz
www.litichovice.cz
www.ouostredek.cz
www.petroupim.cz
www.popoviceobec.cz
www.obecpostupice.cz
www.psare.cz
www.obecstruharov.cz
www.obecteplysovice.cz
www.obectrebesice.cz
www.vodslivy.cz
www.obecvranov.cz
www.obecvsechlapy.cz
www.obecxaverov.cz

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem zajistí správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

V roce 2024 by mělo dojít ke spuštění nových verzí webových stránek.

Stav souladu
Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.


Přístupnost obsahu
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. Nelze zcela garantovat přístupnost www stránek, na které se web odkazuje, dále dříve vytvořené, zejména archivní příspěvky a příspěvky spolků a dalších organizací, které využívají web obcí. Jedná se o archivní příspěvky, které obsahují obrazové záznamy bez popisu dostupného pro asistivní technologie.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný, jelikož uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, tudíž podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno a je dočasně uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102. 

- některé dokumenty ve formátu PDF nemají strojově čitelnou vrstvu 

Vypracování prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo aktualizováno dne 9. 6. 2023.
Prohlášení bylo revidováno dne 16. 2. 2024
Prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Dobrovolný svazek obcí CHOPOS má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Kontakt
CHOPOS
Křižíkova 1424
256 01 Benešov
telefon: 777193556
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Postupy pro prosazování práva
V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlášení provozovatele internetových stránek
Tyto internetové stránky provozuje CHOPOS. Internetové stránky využívají redakční systém Joomla!, který je poskytován společností SvětIT.cz.

Správcem veškerého obsahu je CHOPOS, se sídlem Chotýšany 54, 25728 Chotýšany a jeho členské obce, které využívají společný systém. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Prostřednictvím registračního formuláře uděluje návštěvník internetových stránek správci obsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V registračním formuláři je stanoven účel, rozsah zpracovávaných osobních údajů a doba platnosti souhlasu. Všechny osobní údaje poskytované při registraci návštěvník poskytuje dobrovolně. Návštěvník internetových stránek má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat.

Provozovatel redakčního systému, společnost SvětIT.cz, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kontakt na technického provozovatele
SvětIT.cz
Křižíkova 1424
256 01 Benešov
tel.: +420 277 270 600
web: www.svetit.cz
technická podpora: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

COOKIES - GDPR

GDPR - Ochrana osobních údajů

Společnost CHOPOS Společnost je dobrovolným svazkem obcí dle zákona 128/2000 Sb. a je zaregistrována v registru svazku obcí vedeném KÚ Středočeského kraje pod číslem 5/2002/BN. (dále jen „Správce“) si Vás ve smyslu ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) dovoluje informovat o tom, že:

 • Správce v souvislosti se svojí činností zpracovává ve smyslu uvedeného Nařízení výlučně tyto osobní údaje: jméno, příjmení, tel. číslo, email (dále jen „Osobní údaje“).
 • Uvedené Osobní údaje budou Správcem zpracovány a uchovány na právním základě tzv. informovaného souhlasu ve smyslu ust. čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení (dále jen „Souhlas“).
 • Veškeré tyto údaje budou Správcem zpracovány a uchovány vždy pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 2 let ode dne jejich poskytnutí Správci.
 • Účelem zpracování těchto údajů jsou služby Správce.
 • Osoby, jejichž osobní údaje Správce zpracovává (dále jen „Subjekty údajů“) mají právo svůj Souhlas kdykoli odvolat, přičemž takovým odvoláním případně není dotčeno právo Správce zpracovávat Osobní údaje podle některého z důvodů uvedených v ust. čl. 6, odst. 1, písm. b), c) a f) Nařízení.
 • Subjekty údajů mají dále právo na přístup ke svým Osobním údajům za účelem kontroly a mají právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Nedílnou součástí práv Subjektů údajů je i právo na přenositelnost Osobních údajů ve smyslu Nařízení.
 • Subjekty údajů mají dále právo vznášet námitky proti zpracování adresované Správci a právo podávat stížnosti k rukám příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).
 • V souvislosti se zpracováním a uchováním Osobních údajů bude docházet k profilování ani automatickému rozhodování ve smyslu Nařízení.
 • Zabezpečení a ochrana Osobních údajů je zajištěna prostřednictvím počítačových serverů s omezeným zabezpečeným přístupem. K Osobním údajům mají přístup toliko osoby smluvně pověřené Správcem či Zpracovatelem.

CO JSOU COOKIES?

Cookies lze charakterizovat jako textové soubory, které jsou ukládány do IT zařízení návštěvníka tehdy, když navštívíte určitou webovou stránku, která soubory cookies využívá. Soubory cookies pomáhají webové stránce zapamatovat si jednotlivé úkony, které návštěvník na webové stránce provedl (např. vyhledávaná hesla v prohlížeči, prokliky na jinou webovou stránku atd.) a umožňuje tak provozovateli webové stránky sbírat informace o návštěvníkovi prostřednictvím vaší IP adresy.
 
IP adresa návštěvníka a některé aktivity s ní spojené jsou ve smyslu vybraných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) tzv. osobními údaji. Zpracovávat osobních údaje prostřednictvím souborů cookies může provozovatel webu pouze s informovaným souhlasem osoby, jejíž osobní údaje mají být takto zpracovány. Takto poskytnutý souhlas může být kdykoli odvolán. Osobní údaje ve smyslu GDPR však pomáhají zpracovat jen některé druhy souborů cookies.
 

JAKÉ JSOU DRUHY COOKIES?

Funkční cookies – Jedná se o soubory, které jsou bezprostředně zapotřebí k zajištění základních funkcí webové stránky. Funkční soubory cookie umožňují např. funkci nákupních košíků e-shopů či sledování návštěvnosti webu. Tyto druhy cookies jsou vzhledem ke své podstatě a účelu bez dalšího povoleny a souhlas subjektu údajů se zde nevyžaduje. Funkční cookies jsou využívány vždy.
 
Marketingové cookies – Shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd. K využívání cookies tohoto druhu potřebuje provozovatel webu souhlas subjektu údajů. Bez takového souhlasu nelze marketingové cookies využívat.
 
Výkonnostní cookies – Pomáhají vylepšovat a zefektivňovat funkce webových stránek sledováním aktivit návštěvníků na nich. Díky výkonnostním cookies si webová stránka dokáže např. zapamatovat v minulosti vybrané předvolby návštěvníka či urychlit zpracování jeho požadavku. K využívání cookies tohoto druhu potřebuje provozovatel webu souhlas subjektu údajů. Bez takového souhlasu nelze výkonnostní cookies využívat.
 

DRUHY PROVOZOVATELEM POUŽÍVANÝCH COOKIES A DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatelem tohoto webu je společnost CHOPOS Společnost je dobrovolným svazkem obcí dle zákona 128/2000 Sb. a je zaregistrována v registru svazku obcí vedeném KÚ Středočeského kraje pod číslem 5/2002/BN.
(dále jen „Provozovatel“).
 
Provozovatel využívá veškeré výše uvedené druhy cookies, přičemž tzv. marketingové a výkonností cookies jsou využívány výlučně s předcházejícím souhlasem návštěvníků webu, kteří jakožto subjekty údajů udělili s využíváním cookies tzv. informovaný souhlas ve smyslu GDPR.
Veškeré osobní údaje zpracované na základě činnosti souborů cookies jsou uchovány na zabezpečených počítačových serverech s omezeným přístupem a to po dobu 90 dnů počítaných ode dne jejich zpracování.
 
V souvislosti se zpracováním a uchováním Osobních údajů nebude docházet k profilování ani automatickému rozhodování ve smyslu Nařízení.
 

PRÁVA NÁVŠTĚVNÍKA WEBU

Návštěvník webové stránky má právo souhlas s využíváním cookies ve vztahu k jeho osobě neudělit. V případně neudělení souhlasu však nebude mít možnost využívat všech dostupných funkcí navštívené webové stránky.
 
V případě udělení souhlasu má návštěvník webové stránky jakožto subjekt údajů ve smyslu GDPR právo na přístup ke svým osobním údajům za účelem kontroly a dále právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování.
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník webové stránky kdykoli odvolat vypnutím funkcí cookies v sekci „Zobrazit detaily“.
 
Nedílnou součástí je i právo subjektu údajů na přenositelnost osobních údajů ve smyslu Nařízení. Subjekt údajů má dále právo vznášet námitky proti zpracování adresované provozovateli webu a právo podávat stížnosti k rukám příslušného dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

13.10.2016 - Pozvánka na 34. zasedání zastupitelstva

 

 

I N F O R M A C E

o konání 34. zasedání zastupitelstva obce Bílkovice

Obec Bílkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Bílkovice, svolaného starostou obce Milanem Zárubou v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:     Obecní úřad Bílkovice

Doba konání:     čtvrtek 20.10.2016 od 19:00 hodin

 

Navržený program:

                               1) Zahájení a schválení programu

 

                               2) Záměr zřízení věcného břemene

 

                               3) Výsledky dílčí kontroly hospodaření provedené Středočeským krajem

 

                               3) Rozpočtové opatření č. 7

 

                               4) Diskuze           - vnitřní audit kontrolního a finančního výboru obce

                                                        - finanční hospodaření obce 1-10/2016

 

                               5) Závěr              

     

Originál pozvánky

Svazek obcí CHOPOS

Svazek obcí se rozkládá na okrese Benešov ve Středočeském kraji s centrem vzdáleným asi 50 km od hlavního města České republiky Prahy.

 

Dle posledních údajů k 1. 1. 2023 z ČSÚ zde žije 9 444 trvale hlášených obyvatel.

Rozpočtové opatření č. 1/2024

Paragraf

položka

důvod

příjmy

výdaje

6330

4134

Převod mezi účty

 

+ 250 000,-

6330

5345

Převod mezi účty

+ 200 000,-

 

3722

5156

Pohonné hmoty a maziva

 

+10 000,-

6330

5348

Převod do vlastní pokladny

+ 50 000,-

 

3722

6122

Stroje, přístroje a zařízení

 

+190 000,-

 

4121

Neinvestiční příspěvek obcí

+ 1 283 652,-

 

Program zasedání svazku obcí 5/2024 v Bílkovicích dne 28. 6.2024 od 16.00 hodin

Program zasedání 5-2024

které se koná v Bílkovicích dne 28. 6. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2023  - schválení

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 4/2024 v Třebešicích dne 28. 5.2024 od 16.00 hodin

Program zasedání 4-2024

které se koná v Třebešicích dne 28. 5. 2024

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma - veřejný funkcionář průběžné oznámení, digitální mapa veřejné správy
 5. Granty a dotace
 6. Koordinátor sociální práce
 7. Provozování vodovodů
 8. Úprava rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1
 9. Plnění rozpočtu

 

Další zasedání výboru v Bílkovicích dne 28. 6. 2024 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2024 v Chotýšanech dne 2. 4.2024 od 16.00 hodin

Program zasedání 3-2024

které se koná v Chotýšanech dne 2. 4. 2024

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Volné téma 
 6. Plnění rozpočtu

 

Další zasedání výboru v                       dne                      od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2024 v Petroupimi dne 5. 3.2024 od 16.00 hodin

Program zasedání 2-2024

které se koná v Petroupimi dne 5. 3. 2024

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Volné téma 
 6. Kulturní aktivity 2024

 

Další zasedání výboru v                       dne                      od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2024 v Ostředku dne 30.1.2024 od 16.00 hodin

Program zasedání 1-2024

které se koná v Ostředku dne 30. 1. 2024

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. REKONSTRUKCE PŘIVÁDĚCÍHO ŘADU DIVIŠOV
 7. Svoz BRO 2023 – Hlášení svozu BRO – ISPOP do 28. 2. 2024

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 11/2023 v Postupicích dne 28.12.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 11-2023

které se koná v Postupicích dne 28. 12. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Komunitní energetika – Energetická společenství
 6. Úprava rozpočtu 2023 ke dni 31. 12. 2023 – Rozpočtové opatření č. 5
 7. Schválení rozpočtu na rok 2024
 8. Schválení aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2024-2026
 9. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2024, volba předsedy a místopředsedy na rok 2024
 10. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2023
 11. Volné téma – prezentace roku 2023 a plán práce na rok 2024

  

Další zasedání výboru v  Ostředku dne 30. 1. 2024 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2023 v Divišově dne 28. 10. 2023 od 16.00 hod.

Program zasedání 10-2023

které se koná v Divišově dne 28.11. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Grante a dotace
 6. Návrh rozpočtu na rok 2024viz příloha
 7. Střednědobý výhled na rok 2024 – 2026 – AKTUALIZACE
  viz příloha
 8.  Skupinový vodovod CHOPOS
  -  stanovení a schválení ceny pro vodné v roce 2024

Další zasedání výboru v Postupicích dne 28.12.2024 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2023 v Drahňovicích dne 30. 10. 2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 9-2023

které se koná v Drahňovicích dne 30.10. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Grante a dotace
 6. Návrh rozpočtu na rok 2024 k diskuzi

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2023 ve Vranově dne 3. 10. 2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 8-2023

které se koná ve Vranově dne 3. 9. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  - Společenství obcí - informace z jednání Asociace ČR 
 5. Webové stránky 
 6. Granty a dotace
 7. Plnění rozpočtu k 30. 9. 2023
 8. Úprava rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 7/2023 v Mrači dne 29. 8. 2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 7-2023

které se koná v Mrači dne 29. 8. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  - Společenství obcí - informace z jednání se zástupci měst ORP Benešov 
  - dojednat schůzku obcí provozujícíh společně vodovody 
 5. Webové stránky - představení návrhu nových www stránek obcí a svazku obcí
 6. Granty a dotace
 7. Plnění rozpočtu k 29. 8. 2023
 8. Úprava rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 6/2023 v Bílkovicích dne 30. 6.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 6-2023

které se koná v Bílkovicích dne 30. 6. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2022  - schválení
 7. Plnění rozpočtu
 8. Plán obnovy vodovodů - Skupinový vodovod CHOPOS
 9. Společenství obcí

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 5/2023 v Chotýšanech dne 30. 5.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 5-2023

které se koná v Chotýšanech dne 30. 5. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Úprava stanov
 6. Webové stránky

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 4/2023 v Teplýšovicích dne 25. 4.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 4-2023

které se koná v Teplýšovicích dne 25. 4. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Úprava stanov
 6. Webové stránky

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2023 v Popovicích dne 28. 3.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 3-2023

které se koná v Popovicíchh dne 28. 3. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Podpora ekonomických aktivit DS
 6. Koordinátor sociální práce
 7. Plnění rozpočtu a Rozpočtové opatření č. 1

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2023 ve Struhařově dne 24. 2.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 2-2023

které se koná ve Struhařově dne 24. 2. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Vybavení pro provozování vodovodů a nákladní dopravy

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2023 v Ostředku dne 31. 1.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 1-2023

které se koná v Ostředku dne 31. 1. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2022 v Postupicích dne 29.12.2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 10-2022

které se koná v Postupicích dne 29. 12. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Úprava rozpočtu 2022 ke dni 31. 12. 2022
 6. Schválení rozpočtu na rok 2023
 7. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2024-2026
 8. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2023, volba předsedy a místopředsedy na rok 2023
 9. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2022 
 10. Volné téma - prezentace - zhodnocení uplynulého roku a plán práce na rok 2023

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2022 v Soběhrdech dne 29.11.2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 9-2022

které se koná v Soběhrdech dne 29. 11. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření DSO CHOPOS za rok 2022
 6. Návrh rozpočtu na rok 2023 
 7. Rozpočtový výhled na rok 2024 -2026
 8. Vodné v roce 2023 - Skupinový vodovod CHOPOS a další vodovody pod jedním provozovatelem

  

Další zasedání výboru v  Postupicích dne 29.12.2022 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2022 v Tatouňovicích dne 1. 10. 2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 8-2022

které se koná v Tatouňovicích dne 1. 10. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje, z.s.

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 7/2022 ve Vranovské Lhotě dne 27. 9. 2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 7-2022

které se koná ve ve Vranovské Lhotě dne 27. 9. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Aktualizace ceníku nákladní dopravy

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Paragraf

položka

UZ

důvod

příjmy

výdaje

0000

4116

13013

koordinátor doplacení dotace

100 067,06

0

0000

4221

 

investiční příspěvek obcí vodovod

500 000,-

0

0000

4121

 

neinvestiční příspěvek obcí vodovod

-500 000,-

0

6330

4134

 

převod mezi účty

3 001 929,61

0

2143

5011

 

mzdy na Špulce

 

15 000,-

2143

5362

 

platba daní

 

-150 000,-

2310

5137

 

drobný majetek vodovod

 

175 000,-

2310

5139

 

materiál vodovod

 

60 000,-

2310

5163

 

pojištění vodovod zvýšení oproti rozpočtu *

 

17 000,-

2310

5175

 

vodovod otevření vodovodu

 

33 000,-

2310

5362

 

platba daní

 

1 000,-

2310

6121

 

vodovod stavba

 

800 000,-

3639

5362

 

platba daní

 

2 000,-

3722

5137

 

drobný majetek doprava

 

10 000,-

6330

5345

 

převod mezi účty

 

3 001 929,61

0000

4222

 

dotace na realizaci projektu „Skupinový vodovod CHOPOS

1 406 238,-

0

Program zasedání svazku obcí 6/2022 ve Všechlapech dne 30. 8. 2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 6-2022

které se koná ve Všechlapech dne 30. 8. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Plnění rozpočtu a Rozpočtové opatření č. 2

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Paragraf

položka

 úprava k 31. 5. 2022

původní

úprava

2310

2111

Příjmy vodovod - služby ČSSZ

0 Kč

386 029 Kč

2310

6122

Stroje, přístroje a zařízení

40 000 Kč

100 000 Kč

2310

5137

Drob. hm. dlouhodobý majetek 

10 000 Kč

100 000 Kč   

2310

2112

Příjmy z vlastní činnosti

0 Kč

350 000 Kč

2310

5139

Materiál nákup

0 Kč

200 000 Kč

Program zasedání svazku obcí 4/2022 v Litichovicích dne 31. 5. 2022

Program zasedání 4-2022

které se koná v Litichovicích dne 31. 5. 2022 od 16.00 hod.

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1
 7. Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021
 8. Whistleblowing – Evidence oznamovatelů

  

Další zasedání výboru v                        dne                   od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2022 v Petroupimi dne 26. 4. 2022

Program zasedání 3-2022

které se koná v Petroupimi dne 26. 4. 2022 od 16.00 hod.

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2022 ve Struhařově dne 1. 3. 2022

Program zasedání 2-2022

které se koná ve Struhařově dne 1. 3. 2022 od 16.00 hod.

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2022 v Ostředku dne 22. 2. 2022

Program zasedání 1-2022

které se koná v Ostředku dne 22. 2. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  - Kontrola přístupnosti webových stránek obcí Ministerstvem vnitra ČR
  - Doplnění skutečně uhrazených cen u veřejných zakázek na profilu zadavatele obcí a jejich archivace
 5. Granty a dotace
 6. Skupinový vodovod CHOPOS
  - schválení provozních řádů vodovodů
  - kolaudační řízení

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2021 v Postupicích dne 28. 12. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 10-2021

které se koná v Postupicích dne 28. 12. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Úprava rozpočtu 2021 ke dni 31. 12. 2021 a plnění rozpočtu k 28. 12. 2021
 7. Schválení rozpočtu na rok 2022
 8. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2022, volba předsedy a místopředsedy na rok 2022

  Kontrolního výboru na rok 2022
  Navrženi: předseda František Páv, členové Hana Moravcová a Bc. Iveta Bártová

  Finančního výboru na rok 2022
  Navrženi: předseda Josef Vašák, členové Jana Jíšová, Josef Škvor

  Předsedy svazku obcí na rok 2022– Ing. Libor Matoušek

  Místopředsedy svazku obcí na rok 2022– Jiří Černý

 9. Skupinový vodovod CHOPOS
 10. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2021
 11. Volné téma 
  - prezentace

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2021 v Benešově dne 16. 12. 2021

Program zasedání 10-2021

které se koná v Benešově dne 16 12. 2021 od 15:00 hod.

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Postupicích dne 28. 12. 2021 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2021 v Teplýšovicích dne 30. 11. 2021

Program zasedání 9-2021

které se koná v Teplýšovicích dne 30. 11. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Návrh rozpočtu DSO na rok 2022 
 6. Granty a dotace
 7. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Postupicích dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2021 v Mrači dne 26. 10. 2021

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2021

které se koná v Mrači dne 26. 10. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Nové podmínky profilu zadavatele
 6. Granty a dotace
 7. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 7/2021 ve Vranově dne 5. 10. 2021

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 7-2021

které se koná ve Vranově dne 5. 10. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Vyhlášky
 6. Granty a dotace
 7. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatření č. 4 a plnění rozpočtu
 8. Skupinový vodovod CHOPOS
 9. Přístupnost www stránek 

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021, úprava rozpočtu

 

Paragraf        Pol           UZ                  důvod                            příjmy                      výdaje

0000             4122       00000               dotace na mzdu            250 000,-                      0,-

2310             2112       00000               prodej vodovod             155 000,-                      0,-

3639             2329       00000               přeplatek FÚ                   12 607,-                      0,-

6330              4134      00000               převod mezi účty      18 415 364,48                  0,-

6330              5345      00000               převod mezi účty                      0,-             18 415 364,48

2143              5011      00000               mzda                                         0,-                   40 000,-

2143              5137     00000               pořízení majetku                       0.-                    22 003,-

2310              5138     00000               šachty                                        0,-                  100 000,-

3639              5021     00000               dpp                                            0,-                     20 000,-

3639              5362     00000               DPH                                           0,-                    15 000,-

0000              8115     00000                vyrovnání                                  0,-                             0,-           - 220 604,-

 

Program zasedání svazku obcí 6/2021 ve Lbosíně, rozhledna Špulka dne 31. 8. 2021

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 6-2021

které se koná ve Lbosíně, rozhledna Špulka dne 31. 8. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Aktualizace provozního řádu mobilního zařízení a nové povolení ke sběru odpadů CZS02593
 7. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatření č. 3 a plnění rozpočtu
 8. Výměna tiskárny
 9. Právní informační systém CODEXIS Green
 10. Skupinový vodovod CHOPOS
 11. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“ CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 12. Přístupnost www stránek

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021, úprava rozpočtu

 

Paragraf        Pol           UZ                   důvod                    příjmy               výdaje

6330             4134       00000               převod z ČNB        992 234,29       0,-

6330             5345       00000               převod z ČNB         0,-                    992 234,29

Program zasedání svazku obcí 5/2021 v Bílkovicích dne 25. 6. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 5-2021

které se koná ve Bílkovice dne 25. 6. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2020 - schválení
 6. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021, úprava rozpočtu

 

Paragraf        Pol           UZ                   důvod                    příjmy               výdaje

3639             2329       00000                koordinátor SP     168 951,-           0,-

0000             4222       00111               dotace vodovod      889 815,-          0,-

6330             4134       00000               převod z ČNB        19 479 850,91   0,-

6330             5345       00000               převod z ČNB         0,-                     19 479 850,91

0000              8115      00000               vyrovnání                0,-                      0,-

 

Program zasedání svazku obcí 4/2021 v Popovicích dne 25. 5. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 4-2021

které se koná v Popovicích dne 25. 5. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2021 ve Struhařově dne 27. 4. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2021

které se koná ve Struhařově dne 27. 4. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatření č. 1/2021
 6. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2021 v Ostředku dne 23. 2. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2021

které se koná v Ostředku dne 23. 2. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2021 v Chotýšanech dne 26. 1. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2021

které se koná v Chotýšanech dne 26. 1. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma-výroční zprávy, www stránky
 5. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 6. Granty a dotace
 7. Skupinový vodovod CHOPOS
 8. Svoz BRO v roce 2020 – Hlášení svozu BRO – ISPOP do 15. 2. 2021

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2020 v Postupicích dne 27. 12. 2020 od 16.00 hodin (2)

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 9-2020

které se koná v Postupicích dne 29. 12. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Úprava rozpočtu 2020 ke dni 31. 12. 2020 a plnění rozpočtu k 29. 12. 2020
 7. Schválení rozpočtu na rok 2021
 8. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2021, volba předsedy a místopředsedy na rok 2021

  Kontrolního výboru na rok 2021
  Navrženi: předseda František Páv, členové Hana Moravcová a Bc. Iveta Bártová

  Finančního výboru na rok 2021
  Navrženi: předseda Josef Vašák, členové Jana Jíšová, Josef Škvor

  Předsedy svazku obcí na rok 2021– Ing. Libor Matoušek

  Místopředsedy svazku obcí na rok 2021– Jiří Černý

 9. Skupinový vodovod CHOPOS
 10. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2020
 11. Volné téma 
  - prezentace

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2020 v Soběhrdech dne 24. 11. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2020

které se koná v Soběhrdech dne 24. 11. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 6. Granty a dotace - aktuální výzvy a realizace dotačně podpořených projektů
 7. Návrh rozpočtu na rok 2021 - diskuze 
 8. Plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 3
 9. Skupinový vodovod CHOPOS 

Další zasedání výboru v Postupicích  dne  29. 12. 2020 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 7/2020 ve Teplýšovicích dne 27. 10. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 7-2020

které se koná v Teplýšovice dne 27. 10. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  - Jak probíhá předaudit v obcích?
  - Návrh rozpočtu na rok 2021 bude připraven do poloviny měsíce listopadu
 5. Centrum společných služeb - projekt je téměř u konce
 6. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 7. Asociace dobrovolných svazků Středočeského kraje, z.s - založena, složení orgánů, cíle, atd.
 8. Granty a dotace - aktuální výzvy a realizace dotačně podpořených projektů
 9. Skupinový vodovod CHOPOS - projednání dodatku č. 2 k smlouvě o dílo, aktuální situace

Další zasedání výboru v Soběhrdech dne 24. 11. 2020 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 6/2020 ve Vranově dne 29. 9. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 6-2020

které se koná ve Vranově dne 29. 9. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb - setkání starostů
  - zpráva o činnosti CSS,
  - ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb,
  - Zpráva - Analýza současného fungování DSO
  - Přehled o stavu veřejnoprávních smluv na území DSO
  - Shrnutí denních sociálních potřeb obyvatel za CSS 
 6. Volné téma
 7. Granty a dotace
 8. Skupinový vodovod CHOPOS

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 5/2020 v Petroupimi dne 26. 8. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 5-2020

které se koná v Petroupimi dne 26. 8. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb
 6. Granty a dotace
 7. Plnění rozpočtu
 8. Skupinový vodovod CHOPOS
 9. Strategie mikroregionu CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 4/2020 v Bílkovicích dne 26. 6. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 4-2020

které se koná v Bílkovicích dne 26. 6. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb
 6. Granty a dotace
 7. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2019 - schválení
 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 26. 5. 2020

  položka 4121             -40 000 000 Kč
  položka 4221 40 000 000 Kč
paragraf 2310 položka 2112 3 700 000 Kč
paragraf 3639 položka 2329 78 328 Kč
paragraf 6330 položka 4134 3 578 560,75 Kč
paragraf 6330 položka 5345 3 578 560,75 Kč
paragraf 3722 položka 5156 97 700 Kč
paragraf 6409 položka 2329 17 536 Kč
paragraf 2143 položka 5163 4 000 Kč
paragraf 2143 položka 5164 7 000 Kč
paragraf 2143 položka 5362 80 000 Kč
paragraf 2310 položka 5137 11 990 Kč
paragraf 2310 položka 5138 2 800 000 Kč
  položka 8115 -795 171 Kč

 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2020 v Třebešicích dne 26. 5. 2020 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2020

které se koná v Třebešicích dne 26. 5. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Centrum společných služeb
 5. Volné téma
 6. Granty a dotace
 7. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 8. Rozpočtové opatření č. 1
 9. Plnění rozpočtu
 10. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č.
  03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 11. Svoz BRO – poptávka po kontejnerech
 12. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2020 ve Struhařově dne 6. 3. 2020 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2020

které se koná ve Struhařově dne 6. 3. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. GDPR
 7. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č.
  03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 8. Schválení prodloužení projektu - Centra společných služeb od 1. 3. 2020 - 31. 12. 2020
 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2020 v Ostředku dne 28. 1. 2020 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2020

které se koná v Ostředku dne 28. 1. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci