Centrum společných služebCentrum společných služeb              

 

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou aktivitou Svazu. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Dobrovolný svazek obcí CHOPOS se zapojil do tohoto projektu k 1. 9. 2016.

 

Základní informace o projektu CSS

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je zaměřen na podporu vytváření a fungování Center společných služeb obcí (CSS). 

V rámci těchto CSS jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Je prověřována možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na DSO.

Hlavními partnery projektu v území, v rámci kterých vznikly CSS, jsou DSO. Celkově se do projektu zapojilo 83 DSO pokrývající územně celou ČR.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření CSS dosáhnout:

  1. zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
  2. zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
  3. zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
  4. zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
  5. přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

 

Harmonogram projektu

Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhá v období 1. 2. 2016 až 31. 7. 2019, realizace projektu v rámci zapojených území (DSO)  pak od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.

 

Více o projektu Centra společných služeb:

http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx

 

Kontakt na zaměstnance CSS:

Ing. Miroslav Kratochvíl, manažer svazku a CSS        +420 777 193 556         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jana Kovářová, specialista pro rozvoj mikroregionu    +420 702 038 250         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anna Půtová, DiS., specialista na veřejné zakázky      +420 724 592 215         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kancelář:  Křižíkova 1424, 256 01 Benešov