PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Dne 05.12.2017 od: 08:00 hod  do: 16:00 hod bude přerušena dodávka elektřiny.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.