Postupice

Správní území obce Postupice se rozkládá na výměře 4000,61 ha na sedmi katastrálních územích.

Čelivo                       549,20 ha  
Jemniště                   293,73 ha
Milovanice                487,46 ha
Nová Ves u Postupic 846,69 ha
Postupice                  733,29 ha
Pozov                        622,90 ha
Roubíčkova Lhota     467,34 ha

Ve správním území obce jsou tyto místní části:  
Buchov, Dobříčkov, Čelivo, Holčovice, Jemniště, Lhota Veselka, Lísek, Milovanice, Miroslav, Mokliny, Nová Ves, Postupice, Pozov, Roubíčkova Lhota, Sušice, Vrbětín         

V obci žije 1 294 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1205.

Zápisy z jednání ZO 2017

Zápis a Usnesení č. 1/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 22. 2. 2017 od 16:00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 2/2017 a Usnesení č. 3/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 24. 4. 2017 od 16:00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 4/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 27. 6. 2017 od 17:00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 5/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 20. 9. 2017 od 16:00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 6/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 29. 11. 2017 od 16:00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet obce
 • Schválený rozpočtový výhled obce
 • Návrh závěrečného účtu obce
 • Schválený závěrečný účet obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://www.chopos.cz/postupice-obecni-urad/postupice-uredni-deska.html, internetových stránkách obce http://www.chopos.cz/postupice-obecni-urad/postupice-rozpocty.html a http://www.chopos.cz/postupice-obecni-urad/postupice-zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html a http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Postupice je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Postupice, Školní 154, 257 01 Postupice, v úředních hodinách: Po, Stř 8:00 - 17:00 a Pá  8:00 - 12:00

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

Kontakty

Oficiální název  Obec Postupice 
Kontaktní adresa  Obecní úřad Postupice
  Školní 154
  257 01 Postupice
Telefony na OÚ:                                     317 796 220  
  starosta: Miloslav Půta               724 196 684
  místostarostka: Jana Jíšová        723 749 883
E-mail na OÚ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Úřední hodiny Po, Stř     8:00 - 17:00
  Pá           8:00 - 12:00
Bankovní spojení   2527121/0100
Číslo účtu u ČNB 94-3618121/0710
00232521
DIČ CZ00232521
Číslo datové schránky    4ntat7t

 

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1. 7. 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.


Úřední hodiny:
Pondělí, Středa
     8:00 - 17:00
Pátek                    8:00 - 12:00


Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče


Ceník: 
ceny za jednotlivé služby na stránkách http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů - Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

http://www.czechpoint.cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Stačí mít aktivní datovou schránku. Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Informace o územní plánu obce Postupice (ÚPO)

Původní ÚPO Postupice byl schválen zastupitelstvem obce dne 19.6.2001. ÚPO včetně změn č. 1, č.2, č.3 a č.4  není k dispozici v elektronické podobě.

Je k nahlédnutí na OÚ Postupice nebo na MÚ Benešov - odbor výstavby.

Řád veřejného pohřebiště

Obec Postupice jako provozovatel veřejného pohřebiště ("pohřebiště") podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ("zákon"), ve zněni zákona č. 179/2001 Sb. vydává , souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště ("rád''), schválený Zastupitelstvem obce Postupice dne 18. 6. 2002.
Řád veřejného pohřebiště

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název

Obec Postupice

2. Důvod a způsob založení

Obec Postupice v souladu s ústavním zákonem číslo 1/1993 Sb. (ústava České republiky) základním územním samosprávným územním společenstvím občanů.

Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů. Podle § 1, odstavce 1, písmena a) zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona, tj. 24. listopadu 1990.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.

1)obec jako právnická osoba
2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
3)Každá obec má svůj obecní úřad
4) v naší obci je to Obecní úřad Postupice.

1) zákon čís. 1/1993 Sb. (ústava ČR) článek 101
2) zákon čís. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), § 18, odst. 1, písm. C)
3) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), § 4, odst. 1
4) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), §

3. Organizační struktura

Obec Postupice

v Zastupitelstvo

Ø  Finanční výbor

Ø  Kontrolní výbor

v Příspěvkové organizace

Ø  ZŠ a MŠ Postupice (vložit hypertextový odkaz na školu)   

v Zřizované organizace podle jiného zákona

Ø  Jednotka sboru dobrovolných hasičů Obce Postupice podle zákona č. 133/1985 Sb.

Jednací řád OZ

4. Kontaktní spojení

Školní 154
257 01 Postupice
Telefon: 317 796 220
Mobilní telefon: 724 196 684
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.obecpostupice.cz
ID Datové schránky: 4ntat7t

4. 1 Kontaktní poštovní adresa

Školní 154
257 01 Postupice
Kód adresy: 14286661

4. 2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Školní 154
257 01 Postupice

4. 3 Úřední hodiny

pondělí 8.00 hod. - 17.00 hod.
středa   8.00 hod. - 17.00 hod.
pátek   8.00 hod. - 12.00 hod.

4. 4 Telefonní čísla

starosta: Miloslav Půta, 724 196 684
místostarostka: Jana Jíšová, 723 749 883

4. 5 Čísla faxu

subjekt nepoužívá fax

4. 6 Adresa internetové stránky

www.obecpostupice.cz

4. 7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. 8 Další elektronické adresy

 -

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka a.s., Tyršova 2077  Benešov
číslo hlavního bankovního účtu pro styk s veřejností:
2527121/0100
číslo účtu u ČNB pro styk s institucemi:
94-3618121/0710

6. IČ

00232521

7. DIČ

CZ00232521

8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Strategie obce Postupice

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet v roce 2015

9. Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst. 5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1. 1. 2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
 1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
 3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
 1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
 1. probíhajícím trestním řízení,
 2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 3. plnění úkolů zpravodajských služeb
 4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské"), je-li v držení
 1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
 2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj. že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno, o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
 1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance svazku obcí
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Požadavky na elektronická podání:

Z podání musí být jasně zřejmé, pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.

Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)

Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.

Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:

1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny OÚ a to v pondělí a středu od 8:00 hod. do 17:00 hod. a v pátek od 8:00 hod. do 12:00 hod.
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT (prostý text)
*.RTF (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)  
*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.

Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu

Přihlášení k místnímu poplatku ze psů

13. Popisy postupů – návody pro řešení životní situace

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

-

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

14.2 Vydané právní předpisy

Obec Postupice vydává mj. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Vyhlášky

Směrnice

15. Úhrady za poskytování informací

-

15. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

-

16. 1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16. 2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro obec poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

 

Elektronická podatelna pro obec Postupice

Adresa pro elektronickou podatelnu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 
Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna  a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše  uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny obce Postupice, Školní 154, 257 01 Postupice, a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 12:00 hod.
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT  (prostý text)
*.RTF  (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)   
*.PDF  (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.
 

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které se vydává po vyplnění a ověření žádosti.

Informace a pokyny

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení.

Návod a postupy k vydání uživatelského jména a hesla:
K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí OÚ Postupice, Školní 154, 257 01 Postupice – kancelář starosty.
Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Doporučení:
1. Seznámit se s podmínkami vydání uživatelského jména a hesla, viz tato stránka.
2. Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si
z něj opisy a výpisy.
3. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu
pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo
v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat:
a) Osobně u evidenčního orgánu,
b) Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
c) Elektronicky pomocí e-podatelny OÚ na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Na základě podané žádosti bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo.
Přístupové údaje budou žadateli předány podle způsobu podání žádosti s výjimkou žádosti podané podle bodu 3 písm. a). Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno!
5. Zveřejnit lze pouze údaje uvedené v registru, které se týkají veřejného funkcionáře – v podmínkách obce se jedná o člena zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a člena zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.
6. Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru.
7. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
8. Každý má právo oznámit orgánu státní správy nebo územní samosprávy svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti (§ 67 zákona o přestupcích).

Poučení:
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 50 000 Kč.
Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.
Přidělené uživatelské jméno a heslo opravňuje po dobu, na které bylo vystaveno, nahlížet do registru na jeho stránkách z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.
Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů a to na dobu nejméně pět let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména.


Dokumenty v registru jsou uveřejňovány jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný volně dostupný prohlížeč.


Čestné prohlášení - formulář
Žádost o elektronické nahlédnutí do registru
Nahlížení do registru

Zastupitelé

Starosta obce  Miloslav Půta 
Místostarostka obce  Jana Jíšová
Předsedkyně finančního výboru   Radka Marešová 
Členové finančního výboru Jan Kahoun
  Ing. Pavel Vrňák
Předsedkyně kontrolního výboru   Mgr. Milena Kunešová
Členové kontrolního výboru Petr Slavíček
 

Štěpánka Tůmová

Zastupitelé Ladislav Pěkný
  Miroslav Fürbacher

 

Stručná historie Postupic

První doloženou písemnou zmínku o Postupicích můžeme číst v listině vydané v Praze 17. ledna 1205, ve které český král Přemysl Otakar I., potvrdil Ostrovskému klášteru ležícímu nedaleko soutoku Vltavy se Sázavou u Davle majetek, který mu během času darovali jeho předchůdci a česká šlechta. Další zmínky o Postupicích pochází až ze 14. století.
V soupisu kostelů v Čechách z roku 1350 jsou uvedeny Postupice jako farnost v děkanátu štěpánovském (Trhovém), archidiakonátu kouřimském. Z majitelů byl znám Zdeněk Kostka z Postupic, který zemřel v roce 1401. Postupic se dostalo jeho synu Vilémovi. Ten v roce 1423 prodal Postupice a přesídlil na Hrádek nad Sázavou (Komorní Hrádek).
Po více jak sto letech v roce 1525 se jako majitel Postupic zmiňuje Václav Popovský z Bezejovic. V roce 1530 koupil Postupice Jan Předbor z Radešína seděním na Vrchotových Janovicích a Obděnicích. Po Janově smrti drželi Postupice jeho děti Adam a Anna.
Po smrti Adama zdědila jeho polovici dcera Ludmila, která se provdala za Vlachyněho z Říčan. Druhá polovina byla r. 1570 prodána Pavlu Malovcovi z Libějovic a ten roku 1580 koupil polovinu od paní Ludmily Říčanské z Radešína.
Pavel Malovec z Libějovic odkázal Postupice své manželce Anně z Říčan a po její smrti roku 1586 přešly Postupice do vlastnictví jejího synovce Pavla z Říčan.
Pavel z Říčan postoupil r. 1593 Postupice své manželce Anežce z Hodějova, která je v roce 1596 prodala svému švagrovi Janovi z Říčan, který je obratem prodal Mstidruhu Václavovi Malovci z Malovic. Ten Postupice prodal roku 1598 Jiřímu z Talmberka a na Jankově.
Jiří z Talmberka se stal v roce 1618 nejvyšším sudím a defensorem. Při příjezdu „zimního krále“ Bedřicha falckého do Prahy ho vítal před branami města oslavnou řečí. Po bitvě na Bílé hoře mu byl zabaven majetek, ale byl dán jeho synům, z nichž se Postupic s Jankovem dostalo synu Janovi, který v roce 1663 zemřel svobodný.
Po Janovi z Talmberka zdědil Postupice jeho synovec František. Ten zemřel roku 1665 a jankovské panství spolu s Postupicemi zdědil syn Rudolf.
Tento prodal roku 1693 Postupice svému bratru Janovi biskupu královéhradeckému. Když biskup Jan roku 1698 zemřel, zdědil po něm postupické zboží jeho synovec Jan František z Talmberka, který již v roce 1699 prodal Postupice Ferdinandu Františku z Říčan.
 Za něho byly Postupice v roce 1711 povýšeny na městečko s právem dvou výročních trhů a roku 1712 zde byla založena papírna. Takto zvelebený majetek prodal v roce 1717 Františku Adamovi z Trautmannsdorfu.
František Adam vládl svým zbožím přes 50 let a zvelebil ho jako nikdo před ním. V Postupicích nechal přestavět kostel sv. Martina s věží do dnešní podoby. Když svobodný roku 1762 zemřel, zdědil jemnišťské panství a spolu s ním i Postupice jeho synovec Josef Václav z Trautmannsdorfu, který se oženil v roce 1766 s Gabrielou roz. Černínovou. Roku 1768 se jim narodil syn Maxmilián, který po otcově smrti v roce 1769 zdědil panství, ale již roku 1771 zemřel a majitelkou se stala jeho matka a vdova po Josefu Václavovi Gabriela, která se roku 1773 podruhé provdala za hraběte Jindřicha z Rottenhanu. Tento sňatek se stal pro Postupice startem k nebývalému rozvoji, který pro ně znamenal dobu rozkvětu a prosperity.
V roce 1793 bylo rozhodnuto založit v Postupicích textilní podnik. Vhodnou budovu po-skytla zrušená papírna koupená od posledního papírníka Františka Geislera. Výstavba továrny byla dokončena v r. 1795.
Rozmach podnikání si vynutil rozšíření postupické továrny. Když Jindřich Rottenhan zru-šil v Červeném Hrádku (u Chomutova) přádelnu, převedl výrobu příze do nově postavené přádelny v údolí u Postupic na místě zvaném „Podlesí“. Postavena byla v letech 1803 – 04. Pro samé Postupice znamenala tato podnikatelská činnost období rozkvětu. Počet domů se od začátku průmyslové výroby zdvojnásobil a počet obyvatel během jednoho století (1712 – 1817) vzrostl skoro osmkrát, z 97 na 738 osob.
Po smrti Gabriely a Jindřicha v roce 1806 a 1809 zdědily panství jejich dcery Gabriela a Isabela. Isabela, která později získala celé panství, se provdala za hraběte Jana Nepomuka Chotka z Chotkova a Vojnína.
Když Jan Nepomuk roku 1824 zemřel, dostalo se panství do rukou dcery Sidonie, která ho roku 1829 prodala svému strýci Jiřímu Buquoyovi známému vědci a vynálezci.
Jiří Buquoy prodal panství roku 1836 knížeti Veriandu z Windischgrätzu, bratru neblaze pro-slulého Alfréda, který potlačil v roce 1848 pražské povstání. Za tohoto majitele bylo zrušeno poddanství a vrchnostenská správa. Od této doby přestalo existovat panství jako takové a z panského majetku (dominikálu) se stalo soukromé vlastnictví.
V roce 1863, když se začala zvyšovat cena bavlny jako důsledek války Severu proti Jihu v USA a vzniklý nedostatek a zdražení suroviny udělaly tečku za tímto podnikáním v Postupicích.
Obec ihned pocítila důsledek zastavení činnosti. Odrazilo se to i v počtu obyvatel. Zatímco v roce 1859 měly Postupice 1 126 obyvatel, klesl jejich počet během jednoho roku na 1 054 osob, v roce 1868 na 938 a stačily pouhé dva roky, aby počet obyvatel byl jen 766.
Velkostatek Jemniště – Postupice by v roce 1868 prodán hraběti Zdenku ze Sternberga. Potomkům tohoto z nejstarších českých šlechtických rodů patří postupický velkostatek, arci ve ztenčené podobě po dvou pozemkových reformách a po nucené 50leté přestávce v držbě v mi-nulém století v době německé okupace a komunismu, do dnešních dnů.
Po druhé světové válce a hlavně po roce 1970 se novou výstavbou zvětšil počet domů na více než dvojnásobek a z Postupic se stalo oblíbené místo pro trvalý pobyt i rekreaci.


Petr Slavíček: Památník městečka Postupice

Postupická textilní manufaktura

Zakladatelem postupických fabrik se stal hrabě Jindřich z Rottenhanu, který se oženil s vdovou Gabrielou z Thautmansdorfů rozenou z Czerninů, majitelkou Jemnišťského panství. Od bývalého papírníka Františka Geiszlera odkoupil budovy papírny, která zde stála od roku 1717, za 5000 zlatých.

Podle smlouvy měl 1000 zlatých vyplatit okamžitě, dále uhradit papírníkovy dluhy, které činily 2496 zlatých a manželům Geiszlerovým vyplácet každý den 2 zlaté, dokud si nenaleznou vlastní obživu, či spíše nekoupí novou papírnu. Zbytek kupní ceny jim měl vyplatit v hotovosti. Papírník měl povoleno odvézt si všechny stroje a obdržel v Jemništi byt a palivo na rok zdarma. Smlouva byla sepsána 24. října 1793 a 18. února potvrzuje v Jemništi bývalý papírník, že kupní cena byla řádně splacena.

Postupická manufaktura - Manufaktura v úplných začátcích
V roce 1794 začal budovat fabrická stavení a zřídil zde továrnu na kartouny, později i bělidlo. Stavební náklady byly skutečně vysoké,  do roku 1799 to činilo 130 tisíc zlatých. Toto umístění stavby bylo výhodné i  z hlediska pohonu továrních strojů, které využívaly síly čtyř vodních kol umístěných v Popovickém potoce, vlévajícího se do rybníka Papírník. Stavbu řídil zkušený hraběcí stavitel Ignác Rieder (z Bavor) a přípravy vedl Andreas Niederhofer, který už předtím v Postupicích od podzimu 1793 pobýval (hrabě ho povolal, aby zjistil, zda je síla potoka dostatečná pro provoz továrny). Rottenhan chtěl průmyslové prostory rozšířit směrem k milovanické cestě, ale překážela mu farní zahrada. Proto bylo nutné uzavřít smlouvu o podstoupení pozemku vrchnosti.
         Není přesně známo, kolik budov zde po dokončení stavebních prací v roce 1795 stálo, protože nejstarší výkaz budov pochází až z roku 1817 a uvádí sušárnu, valchu, úpravnu, barvírnu a bavlněné bělidlo, dílnu pro rytí forem, správní budovu a bělidlo plátna.
         Vzhledem k faktu, že Rottenhan vlastnil již plně funkční továrnu v Červeném Hrádku u saských hranic, nechyběly mu zkušenosti a věděl, že nejlepší mistry nalezne v zahraničí. Pro zaučení místních pracovních sil povolal instruktory z Rakouska, Itálie a v roce 1898 zde osm měsíců pobýval kvalifikovaný odborník J. U. Hausmann z francouzského Colmaru, města proslulého bavlnářstvím. Podle zvláštní smlouvy měl zaučit ředitele ve všech tiskařských metodách a předat mu své zkušenosti, týkající se i nejjemnějších prací, provozovaných ve Francii a manufaktura se měla stát jednou z nejmodernějších v zemi. Ani na zařízení továrny hrabě nešetřil. Umístil sem anglické přadlácké stroje, v té době u nás velmi vzácné, a pravděpodobně i tkalcovské stavy s létacími člunky. Ale většinu věcí dal přivézt z Červeného Hrádku a to hned těsně po dokončení stavebních prací. A tak už v roce 1795 se zde objevovaly nejen různé části zařízení továrny (tiskací stoly, lisy, válce, formy, síta, barvy…), ale přijeli i dílovedoucí, odborníci a zapracovaní dělníci.

Postupická manufaktura - Rozvoj průmyslu znamená rozvoj i pro městečko Postupice

Už v roce 1796 byla továrna plně zaměstnána. Všechno bavlněné zboží z okolí se zde bílilo, barvilo, tiskalo a odváželo se odtud do pražského skladiště, kde se třídilo a posílalo dále do Plzně, Brna a Vídně. Dělníci dostali zdarma stavební místa na stráni "Hůra" nad rybníkem a městečko vzkvétalo. Nalézalo se zde šest hostinců a žádný si rozhodně nemohl stěžovat na nedostatek zákazníků.
          Se vznikem továrny došlo ke vzrůstu počtu obyvatel, především německy mluvících. To znamenalo problémy pro děti místních, neboť ve škole se začalo vyučovat německy, což byla učitelova povinnost, protože jeho úřad plně podléhal vrchnosti. Zvýšil se však obrat hostinců, stoupla spotřeba alkoholu a také počet loupeží, vražd, rvaček a jiných trestných činů. Při takovém zvýšení obyvatelstva nelze v žádném případě předpokládat, že by mohlo jít o přírůstek přirozený. Spousta lidí nalezla v podniku práci na některém z následujících míst: mykač bavlny, tkadlec, rytec tiskařských forem, tiskař, barvíř, mandlíř, bělič a mnoho dalších pomocných dělníků.    K pomocným činnostem byly hojně využívány děti. Jenže už v roce 1798 byl na panství nedostatek dívek pro práci děveček a služebných, což hrabě vyřešil tím, že požádal vojenské velitelství o děti z armádních zaopatřovacích ústavů na výpomoc ve výrobě. Velitelství mu nejen ochotně vyhovělo, ale dokonce místo žádaných 20 dětí poslalo 16 chlapců a 19 dívek. Dětem bylo nejprve poskytnuto přístřeší, strava, ošacení a 2 kr. denně, ale předpokládalo se, že po zaučení si na sebe budou vydělávat samy. I když bylo předem stanoveno, jak dlouho smí děti pracovat, začaly se objevovat stížnosti na jejich přetěžování, náročnou práci a příliš dlouhou pracovní dobu. Dokonce se do Postupic vypravila kouřimská vyšetřovací komise, avšak nedochovaly se ani výsledky jejího pátrání, ani zprávy o nějakém potrestání. Nelze však přehlédnout fakt, že děti se na práci v továrně připravovaly už odmala - ve škole se totiž povinně učily základy tkaní a předení7. Až v roce 1842 byla zákonem zakázána práce dětí pod deset let.
          Obrat továrny předčil všechna očekávání a Rottenhan v roce 1802 zrušil přádelnu v Červeném Hrádku a výrobu přenesl do nové strojní přádelny, zřízené v údolí Popovického potoka, dodnes zvaném Podlesí (německy Heinrichsthal, údolí Jindřichovo). Právě podleská přádelna se zařadila mezi nejmodernější v zemi a v roce 1803 za ni Rottenhan dostal pochvalu přímo od císaře. Ještě v tom samém roce se v tiskárně objevil nedávný vynález - válcový tisk8. Ten poprvé užívala firma ve Warnsdorfu a hned poté v Postupicích.
          Postupická manufaktura patřila od roku 1799 Rottenhanově ženě Gabriele. Po její smrti v roce 1806 se vrátila zpět svému zakladateli. Ale tři roky po manželčině smrti umírá i hrabě. Jeho smrt měla velký dopad na chod i rozvoj továrny, jejíž činnost se snížila a především bylo přerušeno obchodní spojení s podniky v Červeném Hrádku, a to vše v době, kdy se vzhledem k situaci v zemi mohl obrat prudce zvýšit. Z Hrádku se přestaly vozit kartouny k potištění a tím se přestaly naplno využívat stroje.

Postupická manufaktura - Druhá generace vlastníků
Podniky zdědily Rottenhanovy dcery a majetek byl přepsán na jména jejich manželů. Červený Hrádek vlastnil hrabě Jiří Buquoy, manžel Marie Gabriely, a Postupice převzal do svého vlastnictví Jan Rudolf Chodek, manžel Marie Isabelly. Toho však podnikání příliš nezajímalo, zvláště po státním bankrotu v roce 1811, kdy pozice továrny opět zakolísala. V důsledku nepříznivých poměrů by musela být činnost zastavena, kdyby podniky neodkoupil Chodkův podnikavější švagr - filozof, matematik a vynálezce hrabě Jiří Buquoy, který se zasloužil o její vyšší technologický rozvoj. Aby získal větší počet odběratelů, zřídil sklad ve Vídni a v roce 1818 se mu podařilo od gubernia získat nové oprávnění pro svou osobu, neboť staré přestalo platit po smrti Rottenhana. Avšak jeho snaha vyšla naprázdno a od 17. dubna 1818 byly fabriky zcela zastaveny a v provozu zůstalo pouze bělidlo, kde se zpracovávalo cizí plátno a tkané zboží z okolí9. Zpráva o ukončení výroby na panství Jemniště vzbudila ohlas dokonce i v úředních kruzích. Kouřimský krajský úřad zkoušel apelovat na gubernium, neboť se jednalo o jednu z nejstarších a nejlépe zařízených manufaktur v zemi a mnoho zapracovaných dělníků by ztratilo práci. Ale nedalo se nic dělat.
          Pak se výroba v Postupicích odmlčela, a tak došlo k velkému úbytku obyvatel, protože byli nuceni odejít za prací, často i do zahraničí. Ti, kteří zůstali, pracovali doma na svých vlastních stavech. Ve 20. letech se činnost částečně obnovila, v roce 1822 dokonce v panské režii, ale není známo, jaký byl rozsah výroby, ani jak dlouho trvala. V té době byla v provozu přádelna na Podlesí i kartounka s tiskárnou v Postupicích. To vše řídil Josef Knaf a hlavní sklad byl v Karlíně.

Postupická manufaktura - Obnovení výroby
V roce 1828 prodal hrabě Buoquoy panství Jindřichovi a Sidonii Chotkovým, a tak opět došlo k výměně majitelů. Od nich si budovu přádelny pronajal pražský obchodník Karel Emil Otto a už v srpnu 1828 pro ni získal povolení, což bylo pochopitelné, neboť úřady jeho úmysly jen uvítaly. V místním kraji byl totiž nedostatek pracovních míst a jedinou možnost nabízelo zemědělství, které však nedostačovalo. Na místo ředitele přádelny nastoupil Josef Knaf, zároveň i ředitel bělidla, které pracovalo na účet vrchnosti. Avšak tkalcovna s tiskárnou byly zrušeny. Otto brzy získal společníka, kterým se stal další pražský obchodník František Linke a 23. září 1829 uzavřeli smlouvu o pronájmu všech budov na dobu 20 let (od 1.1. 1830), za 1382 zlatých ročně. Vzniklá firma Otto - Linke měla ve štítě rakouského říšského orla10. Do Postupic se vrátil život. Otto, ačkoli neměl s bavlnářstvím vůbec žádné zkušenosti, rozšířil provoz, nakoupil nové anglické přadlácké stroje a zaměstnal na stálo 240 lidí a dalších 1200 tkaním kartounů doma. Začali zpracovávat zámořskou bavlnu značek Georgia, Domingo, Suratte, Kirgagarz, Biancovilla a další. Upředenou přízi zpracovávali soukeníci a punčocháři ve Vlašimi, Domašíně, Benešově, Štěpánově a další část se vozila do Prahy. V té době se pracovalo na 75 továrních stavech a roční výroba byla 10 - 12 tisíc kusů po 120 loktech. Od roku 1834 se bělidlo a výroba obchodního plátna zastavila, protože v okolí vzniklo mnoho domáckých bělidel. Výroba se zaměřila na vlněné a bavlněné příze a tkaniny. Ale František Linke v roce 1846 zemřel, a tak na jeho místo nastoupila manželka Anna a firma musela být přejmenována na Otto - Linke - vdova.

Postupická manufaktura - Další osudy
V roce 1871 projevil zájem o velkou přádelnu v Postupicích Josef Skorkovský z Humpolce, ale k nájmu nedošlo. Budova byla od 1. července 1872 najata Antonínu Slavíkovi a Simonu Hellerovi pro továrnu na doutníky. Po ukončení nájmu roku 1874 měl o budovy i stroje zájem František Hofmann, účetní pivovaru v Holicích a K. C. Menzel, který si chtěl najmout i pejchovnu.
         Prostory bývalé přádelny na Podlesí byly přeměněny na panskou pilu na výrobu šindele. Až v roce 1871 obnovil Jiří Moser tkalcovství. Nejprve najal jen jednu budovu pro dvacet mechanických stavů (s vodním pohonem) a postupně nájem rozšířil na celou budovu. V továrním domě v Postupicích byly umístěny stroje na výrobu lepenky. Moser byl v Postupicích ještě v roce 1877, ale rozsah ani druh jeho výroby není známý. Znovu se zde nepříznivě projevila závislost provozu na vodní síle a ještě zchátralé vodní kolo. Nový zájemce o pronájem Josef Brondeis z Prahy navrhl postavit parní stroj, ale majitel velkostatku to odmítl. Tímto krátkozrakým rozhodnutím odsoudil průmysl k zániku. Nevyužívaná budova rychle chátrala, takže v roce 1892, kdy se vyskytl další potencionální nájemník, Eduard Neustadtl z Prahy, vzbuzovala již dojem zříceniny11
        Ale i smrt s neštěstím navštívili továrnu. 26.října 1856 byla strojem zabita Barbara Hovorková, žena továrního dělníka. 27. srpna 1859 přišel o ruku Josef Brabenec a 15. října toho samého roku usekl stroj ruku Marii Havlíkové.
         V roce 1906 přišla do Postupic velká povodeň a dokonala dílo zkázy. Část přádelny v Podlesí byla stržena a zbytek sloužil k obývání. Ani postupické tovární budovy nedopadly nejlépe. Gotická sušárna byla stržena již v roce 1874, velká dvoupatrová budova byla přeměněná na mlýn, z dlouhého křídla bývalých tiskáren vznikla mlýnská stodola a budova při silnice byla opravena na panskou hospodu. Do bývalé správní budovy se přestěhoval lesní úřad a v pejchovně vznikly byty (pejchovnu později také strhla povodeň).

Zdena Nováková, Nesperská Lhota

 

Postupická tvrz

V Postupicích stála tvrz ještě roku 1702 při samém dvoře. Vzhledem k tomu, že se stala součástí dvora, byly její části postupně zbourány nebo přestavěny pro jeho potřeby.

Postupice se připomínají již před rokem 1205, kdy zde Vchyna daroval nějaký statek Ostrovskému klášteru. Ve 14. století zde byl farní kostel, jehož patrony byli Kostkové z Postupic. První z nich Zdeněk, se ještě roku  1379 psal  z Křemenic. V letech 1387-1396 se s ním setkáváme jako s patronem  v Postupicích, roku 1400 věnoval  hojnou almužnu klášteru Benešovskému, v němž založil každodenní mši a slavné služby za své předky. Naposledy  se připomíná roku  1401. Jeho starší syn Vilém roku 1406 obdařil zdejšího faráře novými platy. Od r. 1410 až do své smrti proslul jako válečník, napřed bojoval v Prusích a později v řadách vojska pod obojí. Od r. 1415 sem jmenoval kněze s bratrem Zdenkem, kterému Postupice postoupil, když získal Hrádek, Litomyšl a další zboží. Jak dlouho Kostkové Postupice drželi, není známo.

V letech 1526-1536 byl pánem na Postupicích Václav Popovský z Bezejovic. Ten nechal zapsat svůj statek Postupice své manželce Alžbětě z Talmberka ale tak, aby ona po jeho smrti (1540) zapsala polovici tohoto statku jeho bratrovi Přechovi. Alžběta tak dlouho nečinila, až k tomu byla donucena zemským soudem. Držela tedy r. 1542 polovici pusté tvrze v Postupicích  s příslušným zbožím a druhá polovice připadla roku 1550 Mandaléně dceři Přechově a manželce Kryštofa Skuhrovského.Tuto polovici  prodali její dědici  roku 1574  Pavlovi Malovcovi  z Libějovic.

Druhá polovina Postupic dostala se neznámým způsobem Adamovi Předborovi z Radešína a jeho sestře Anně. Ti se o ni sice roku 1566 dělili, ale hned poté Anna bratrovi svou polovinu postoupila. Ten ji pak držel až do své smrti. Až jeho dcera Lidmila Říčanská z Radešína prodala Postupice roku 1580 Pavlovi Malovci, který tak měl od tohoto roku v majetku celý statek. Posledním svým pořízením odkázal Postupice své manželce Anně z Říčan tak, aby po její smrti přešly na Pavla z Říčan a roku 1584zemřel. A protože Anna zemřela již roku 1586, dostal se Pavel záhy k dědictví. Držel Postupice až do r. 1593, a pak je připsal své manželce Anežce roz. z Hodějova. Ta je již roku 1596 postoupila Janovi nejstaršímu z Říčan a na Popovicích. Ještě toho roku je držel Mstidruh Malovec z Malovic.

Roku 1598 je koupil Jiří z Talmberka. V držení tohoto rodu zůstaly Postupice více jak sto let. Po Jiřím následoval syn Jan, který všechno své jmění odkázal roku 1663 bratru Františkovi z Talmberka a na Vlašimi. Když se r. 1665 jeho synové dělili o pozůstalost, připadl Jankov a Postupice synu Rudolfovi. Ten je prodal roku 1694 svému bratru Janovi Fr. Kryštofovi biskupovi Hradeckému. Po jeho smrti roku 1698 dědil vše jeho nezletilý synovec Jan František.  Nedlouho poté byly Postupice přikoupeny k Jemništi.

Tvrz v Jemništích, tzv. Starý zámek.

Takzvaný starý zámek vznikl z kamenné vodní tvrze. Tvrz stála u rybníka, který zásoboval vodou její příkopy. Budova byla jednopatrová s uzavřeným čtvercovým dvorem. Ve 14. století zde žila větev pánů z Cimburka, v letech 1381-1387 se připomíná Bernart z Cimburka. Od roku 1397 se uvádí jeho bratři Jan a Mikeš (mívali příjmení Divoký nebo Divůček). Roku 1398 obdrželi odumřelé zboží v Jestřebci, za věrné služby králi Václavu IV. Jan (1399) jednal s panskou jednotou.  Mikeš patřil ke královým bojovníkům, získal úřad Hofmistra králova dvora a poté Nejvyššího mincmistra v Kutné Hoře, ale od roku 1420 bojoval na straně katolíků.

V dalších několika desetiletích se připomínají různí držitelé, jejichž příbuzenský vztah není znám. Roku 1406 je uváděn Petr Jemniště, pak Tomáš kantor Vyšehradský, Ondřej Divůček a Jakub bratří (1403) a Bohuněk z Jemniště (1408-1418) kanovník Vyšehradský. Zdá se, že Divůčkové měli Jemniště v držení ještě okolo roku 1412. Poté je uváděn Jan Strýček před tím řečený z Libouně nebo ze Střížkova. Roku 1452 je mezi těmi, kteří se chystali proti císaři Bedřichovi, uveden  Zdeněk z Jemništ a v roce 1460 je Jemniště v držení Svatomíra z Březí.

Podle tituláře z roku 1534 držel Jemniště Mikuláš Kamberský z Kamberka, ale v úředních spisech v roce 1535 je uveden Jan z téhož rodu. Ten připsal roku 1542 tvrz Jemniště své manželce Johance z Lazec,  po jeho smrti r. 1543 vznikla pře mezi ní a Johankou z Kamberka (pravděpodobně sestrou zemřelého), která byla ukončena roku 1546. Vdova se vdala za Viléma Vojkovského z Milhostic, který se začal psát ~na Jemništích~ (1550). Ale  Jemniště nezdědil, získal ho Johančin bratr Kryštof Skalka z Lazec, který je jako majitel uváděn ještě roku 1578.
Kryštof Skalka z Lazec odkázal roku 1572 Jemniště spolu se statky Losyny a Soběšín Václavovi Čejkovi z Olbramovic,  který jej roku 1582  připsal své manželce Magdaleně Čejkové z Solopisk. Ta je postoupila Petrovi z Říčan a jeho manželce Evě. Tento vklad proběhl až v roce 1593, tedy později než prodej, protože Eva z Říčan se psala na Jemništi již na jaře r. 1592, když kupovala některé vesnice v okolí.

Oba manželé zemřeli před r . 1615 a zanechali syny Šebestiana, Adama a Karla. Nejstarší spravoval    r. 1615  Jemniště i Struhařov, když došlo k dělení, dostal Jemniště Adam a r. 1628 ho věnoval manželce M. Alžbětě roz. z Olbramovic. Po její smrti pojal druhou manželku Dorotu Kunku z Hodějova, s níž měl dceru Veroniku. Těm svůj statek po své smrti r. 1660 odkázal, ale protože ho vdova s dcerou nemohli udržet byl r. 1666  prodán.
Koupili jej manželé Rudolf Václav Malovec a Eva Františka Malovcova z Jiter . Rudolf zemřel již následujícího roku a Eva spravovala jeho polovici za své nezletilé děti. Když Jáchym nejstarší syn dorostl, prodal svou polovici r.1677 své matce podruhé provdané za Krištofa Karla Voračického z Paběnic.

Ale ta již po dvou letech v r. 1679 statek prodala Anně Johance Miseronové z Dlouhé vsi a jejímu manželovi Norbertovi Adolfovi Miseroni z Lissonu ze známé rodiny brusičů drahých kamenů. Ten r. 1684 zemřel  a zanechal nezletilé děti, kterým byla matka poručnicí. Když 1697 nejstarší  dcera Markéta dorostla, ujala se poručenství. Roku 1699 převzal Jemniště nejstarší syn Gothart, a téhož roku je prodal Ferdinandovi Františkovi z Říčan. Ten připojil Struhařov, Jezero a Postupice. Držel Jemniště do roku 1717.

4. února 1717 koupil panství Franišek. Adam hrabě z Trauttmansdorfu, který nechal postavit nový zámek. Jeho rod zde vládl do r. 1771. Tento muž pocházel ze staré hraběcí rodiny, odvozující svůj původ od Trauttmansdorfu u Gleichenbergu ve Štýrsku. Společenský a majetkový vzestup rodu předznamenal děd Františka Adama, Maxmilián Trattmansdorf, významný diplomat ve službách císaře Ferdinanda II. Získal rozsáhlý konfiskační majetek a natrvalo se usadil v Čechách. Jeho vnuk František Adam, byl v českém prostředí již plně naturalizován, a to díky své matce, Marii Eleonoře Kláře, která pocházela z prastarého rodu Šternberků.

Ještě roku 1717 nechal František Adam přestavět kamennou vodní tvrz v barokním stylu a vybavil ji malovaným nábytkem. Od r. 1868 patřilo panství hrabatům ze Šternberka. Ve starém zámku pak bydleli panští úředníci.

 
August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze České

KOSTEL sv. MARTINA v Postupicích

Kostel sv. Martina, jehož nejstarší část pochází z doby před polovinou, či okolo roku 1250, stojí na jižní straně náměstí Sv. Čecha obklopen bývalým farním hřbitovem.

Z původní gotické stavby se zachoval pouze presbytář, jehož východní okno má dodnes gotickou kružbu. Klenba presbytáře má dvě pole s gotickými žebry. Loď kostela o dvou lodích má valenou výsečovou klenbu a spolu s věží pochází z barokní úpravy, kterou roku 1718 provedl tehdejší patron kostela hrabě František Adam z Trauttmansdorffu. V přízemí věže je umístěna sakristie, nad kterou byla roku 1864 zřízena oratoř a spolu s předsíní i schodiště na ni. Věž kostela s cibulovitou bání, pokrytou měděným plechem, ční do výše 27 m. Při opravě kostela v roce 1825 byl vrchol věže opatřen makovicí a dvouramenným křížem.

Ve věži se dnes nachází pouze jeden zvon, lidově nazývaný Sv. Kateřina, i když podle nápisu by se měl spíše jmenovat Sv. Vít. Pochází z 16. století a jen díky své historické ceně přečkal dvojí rekvírování zvonů za obou světových válek. Zvon je 62?cm vysoký a jeho průměr je 97 cm. Na zvonu je gotickým písmem nápis „Ke cti a chvále pánu Bohu i také všem svatým apoštolům svatému Vítu jest dělán zvon“. V roce 1799 byly dva starší zvony přelity, z nichž jeden, zvaný Sv. Martin, dostal tuto podobu. Byl 72?cm vysoký a 97?cm v průměru. Nahoře měl německý nápis v českém překladu znějící „Jan Václav Kühner slil mne v c. a k. Novém Městě Pražském roku 1799“. Na plášti zvonu byly reliéfy sv. Jana Nepomuckého a svatých Jana a Pavla, mučedníků římských. Druhý zvon, zvaný sv. František, se stejným nápisem byl na svém plášti opatřen reliéfy sv. Jana apoštola, sv. Pavla apoštola a sv. Jana Nepomuckého. Tyto zvony byly v roce 1917 sejmuty z věže a roztaveny pro válečné účely. V roce 1926 byly pořízeny na věž kostela sv. Martina tři nové zvony jako náhrada za zrekvírované zvony v době 1. své války. Zvony dodala firma Buřil a Riss v Kuklenách (dnes součást Hradce Králové). Největší nesl jméno sv. Martin, vážil 473?kg a měl nápis „Pějme Pánu píseň novou“. Druhý zvon jménem sv. Václav vážil 190?kg a nesl nápis „Od moru, hladu a války vysvoboď nás, Pane“. Třetí, nejmenší, vážící 57?kg byl beze jména i bez nápisu. Náklad na jejich pořízení byl 17 778 Kč. Tyto zvony byly za druhé světové války opět zabaveny pro válečné účely.
Na severní straně věže stál až do roku 1971 dřevěný misionářský kříž z roku 1752, který stál původně uprostřed náměstí, a to až do doby, kdy zde po roce 1800 byly postaveny domy. Kříž se dostal k rohu čp. 122 a zde stál až do roku 1909, kdy byl přemístěn ke kostelní věži.

Na jižní zdi chrámové lodi byl v roce 1971 po otlučení omítky objeven pozdně gotický portál se sedlovým obloukem z červeného pískovce, dnes bohužel již dosti zvětralý působením agresivních kyselých dešťů z posledních desítiletí 20. století. Do jižní stěny předsíně jsou zasazeny dva náhrobní kameny se znaky pánů z Říčan. Na levém byl dnes již chybějící nápis „Leta Páně 1586 ve čtvrtek po sv. Matouši umřela urozená paní paní Anna Malovcová z Říčan a na Popovicích a tuto jest pochována, očekává příští Syna Božího, Pána a Spasitele svého“. Na druhém kameni je nápis „Lete Páně 1578 v sobotu po svatém Pavlu na víru obrácení umřel jest Šebestián, syn urozeného pána pana Šebestiána z Říčan a na Popovicích a tuto odpočívá“. Vpravo od těchto náhrobníků vedle dveří na kruchtu je v zemi zasazený žulový kříž ve tvaru srdce s již nečitelným nápisem „LETA PANE 1762 DNE 6. BRZEZNA USNUL W PANU ANTONIN KAISLER STAR 117 LET OCZEKAWA IE SLAWNEHO Z MRTWYCH WSTANL“. Tento žulový kříž sloužil za náhrobek u hřbitovní zdi a stál na ní až do roku 1913, kdy byla zeď zbourána, a bývalý hřbitov dostal oplocení ze sloupků a laťových polí.

Vnitřek kostela zdobí tři barokní oltáře z doby přestavby kostela v roce 1718. Na hlavním oltáři je umístěn obraz sv. Martina dělícího se s žebrákem o vlastní plášť. Po stranách oltáře stojí sochy, vlevo sv. Ivana a vpravo sv. Františka Xaverského. Na levé straně chrámové lodi u vítězného oblouku se nachází oltář Panny Marie chovajícího Ježíška na klíně. Po stranách oltáře stojí sošky, vlevo sv. archanděla Michaela a napravo sv. Jana Nepomuckého. Naproti na pravé straně se nachází oltář sv. Jana Křtitele po stranách se soškami, vlevo sv. Vojtěcha biskupa a vpravo sv. Františka z Assisi.

Na západní straně kostelní lodi stojí dřevěná kruchta s varhanami z roku 1900, postavenými za 308 zl. varhanářem Josefem Votrubou z Počátek, které vystřídaly varhany z roku 1839 postavené za 200 zl. Matějem Walterem z Divišova. Ty nahradily nejstarší varhany z roku 1698 od Jana Knesla.
Jižní strana presbytáře byla v roce 1718 prolomena barokními okny, dnes opatřenými barevnými vitrážemi, z nichž jedna, darovaná roku 1939, rodinou Kneškovou, znázorňuje Narození Páně a druhá, darovaná roku 1938 rodinou Pavlovou, Zvěstování Panně Marii archandělem Gabrielem. Barevná okna v lodi kostela znázorňují české zemské patrony sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého, sv. Ludmilu a sv. Anežku českou.

Z roku 1972 pocházejí nové hlavní dveře, kostelní lavice a do chrámové lodi zavěšený křišťálový lustr. Křížovou cestu namaloval v roce 1846 pražský malíř Jan Mysliveček (1812 - 1882) , který je i autorem obrazu sv. Jiljí na hlavním oltáři děkanského kostela ve Vlašimi.

Velký kříž s postavou ukřižovaného Krista na epištolní (pravé) straně vítězného oblouku daroval v roce 1807 Tomáš Málek z Prahy. Na protější, evangelijní  (levé) straně, stála až do sedmdesátých let 20. století kazatelna, darovaná roku 1802 kostelu hraběnkou Gabrielou z Rottenhanu jako projev uznání, když farnost postoupila za náhradu pozemky pod farou pro rozvoj postupické továrny.

Od srpna 1864 se opravoval postupický kostel. Překládala se dlažba v lodi, chrámová předsíň se zvýšila o patro, přeložila se střecha a vyměnily se podle potřeby trámy krovu. Také byla báň věže kostela pobita osikovým šindelem. Při této příležitosti se též zřídila oratoř se schodištěm na ni, pro některé z řad měšťanů. Stavba byla dokončena v roce 1865 mistrem Janem Frkem z Postupic. Na tuto oratoř přispěli podílníci Jan Kankovský 54 zl., Antonín Mootz 34 zl., Václav Kankovský 34 zl., Josef Pauer 39 zl., Josef Hotovec, sládek 24 zl., Jan Žížala, pekař 6 zl., věžnický pan správce Zahálka 6 zl. a Jan Frk, stavitel 5 zl. 20 krejcarů. Toto právo užívání oratoře nešlo přenechat nebo s usedlostí prodat a zaniklo v případě, že rodina podílníka vymřela.

Rodinné centrum Kostičky

Občanské sdružení Rodinné centrum Kostičky bylo založeno v roce 2008 několika maminkami z Postupic a blízkého okolí. Cílem bylo vytvořit místo pro setkávání rodičů a dětí. Centrum má pravidelný program, jako cvičení pro nejmenší, výtvarné tvoření, a také slouží jako herna. Rodičům centrum nabízí v období zimních měsíců oblíbené Tvořivé večery. Kostičky také pořádají během roku několik akcí pro širokou veřejnost, a to Velikonoční a Vánoční jarmark či oblíbenou Procházku pohádkovým lesem.

Ochotnický divadelní spolek Postupice

klikněte zde

Krátce z historie ochotníků v Postupicích

Ochotnické divadlo má dlouhou tradici avšak přerušovanou neméně dlouhými přestávkami.
 
Citát z Mixovy kroniky:
"Ochotnický divadelní spolek v Postupicích byl založen asi v letech 1855–1860 a zanikl v letech 1880. Pořádal divadelní představení na vlastním jevišti, jež časem vzalo za své. O jeho činnosti nedochovalo se památek."
 
Citát z Mixovy kroniky:
"Čtenářský spolek v Postupicích, založený r. 1893, pečuje o vzdělání svých členů kolujícími časopisy a pro širší obecenstvo pracuje divadelními představeními a knihami. 31.března r. 1921 čítal spolek 27 členů....Osvětová činnost přednáškami, činnou účastí členů ve veřejné knihovně a čítárně, hlavně však pořádáním 3 – 4 divadelních představení ročně.....
 
1920 založen divadelní odbor Sokola.
Hráli v hostinci U Hrabánků, později v hostinci U Zemanů a někdy i v přírodě.

Z dochovaných záznamů a vzpomínek:
1921 hráno 2x, 1922 1x, 1923 1x, 1928 2x
1930 Divotvorný klobouk (Klicpera)
1932 Revoluce na staré poště, hráno v hostinci U Zemanů, výtěžek věnován na stavbu sokolovny.
1932 otevřena nová sokolovna, největší rozmach divadla v obci, vedoucí Bohumil Matoušek (do r. 1939). Jako režisér a herec se zde angažoval tehdy začínající Déda Papež. V té době až 6 představení ročně. Dekorace maloval ak. malíř Karel Kupka.
1934 hráno 5x
1935 opereta Už táhnou a drama Černé oči
1936 Tatínek jde na manévry a opereta U bílého koníčka
1937 Bílá nemoc (Čapek) a Obrácení Ferdyše Pištory, celkem 6 předst.
1938 Otec (Jirásek), R.U.R. (Čapek), Grandhotel Nevada, 5 předst.
1939 Ulička odvahy a Jan Žižka, 6 předst.
1939 Divadlo Dédy Papeže z Prahy hrálo společně s místním DS Sokola Šamberkovu hru J. K. Tyl.

1946 po okupaci divadlo obnoveno, hra Rukopis času
1947 účast na soutěži divadelních souborů v Benešově (hr. Rukopis času a další předst.)
1948 Hrobčický z Hrobčic (nastudováno, nehrálo se kvůli nemoci)
1955 Paní Mincmistrová (také hostováno v Domašíně)
1958 Divotvorný klobouk
1960 Otec
Všechna představení byla (dle pamětníků) většinou vyprodána.
 
2009 Tři zlaté vlasy děda Vševěda - představení dětí i dospělých NOVÝCH ochotníků z Postupicka.
2010 Založeno sdružení Ochotnický divadelní spolek Postupice, o.s.

 
Ochotnický divadelní spolek Postupice, o. s. 

První divadelní spolek v Postupicích byl založen asi v letech 1855-1860 a zanikl v roce 1880. Roku 1920 byl založen divadelní odbor Sokola. V letech 1921-1960 se hrálo v hostinci U Hrabánků, v hostinci U Zemanů a později v nově postavené sokolovně, většinou jedno představení za 1-2 roky v několika reprízách. Divadlo v Postu picích bylo obnoveno v roce 2009, kdy byl založen Ochotnický divadelní spolek. Ochotníci mají dva dětské soubory (26 dětí) a jeden soubor dospělých (20 aktivních členů). Uváděné hry jsou různorodé - vlastní tvorba (Staré pověsti české), muzikály (Limonádový Joe, Světáci), klasické drama (Naši furianti), americké drama (Víš přece, že neslyším, když teče voda). Každá hra má obvykle 4 reprízy.

Historie hasičského sboru v Postupicích

Sbor dobrovolných hasičů v Postupicích byl založen 27 .prosince 1885. Účel spolku tkví v ochraně osob a majetku bližního při nebezpečí požáru a povodně a v šíření vzdělání osvětovou prací. Roku 1885 čítal spolek 54 členy .Spolek měl vlastní řádnou vozovou stříkačku a různé hasicí a pomocné nářadí a náčiní. Od roku 1886 do r. 1818 zúčastnil se záchranných prací při 32 požárech, z nichž bylo 12 místních a záchranných prací po povodni v roce 1906.

Členská základna k 1. lednu 1999 .Celkový počet 44 členů, z toho 1 žena a 6 mladých hasičů. Výbor SDH v roce 1999: starosta Josef Kahoun, velitel Ant. Daněk, strojníci Luboš Bucek a Tomáš Říha, ref prevence Josef Macháček, jednatel Václav Svatek, hospodář Zdeněk Nádvorník, ref MTZ Václav Paták, členové výboru Josef Macháček, Ant. Bartůněk, Miroslav Zeman, předseda KRK Jan Zeman, členové Antonín Vyhnal Josef Brabenec.

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Jemniště

Sbor dobrovolných hasičů Jemniště se může jako jeden z mála na okrese Benešov „pochlubit“ s tím, že má i kolektiv mladých hasičů (na okrese je kolem 230 sborů dobrovolných hasičů a z toho přibližně 20 sborů má i družstvo mladých hasičů).

Schůzky mladých hasičů SDH Jemniště se konají pravidelně každý týden. V kolektivu mladých hasičů je celkem sedmnáct dětí a jejich věkový průměr činí 7,3 let (nejstarší jsou dvě dívky ve věku 10 let a nejmladší chlapec a dívka ve věku 5 let). Jsou to většinou děti hasičů z SDH Jemniště, nebo se jedná o děti z Lísku, Jemniště a Pozova. V zimě jsme se scházeli v hasičské zbrojnici sboru. Učili se vázat uzle (lodní smyčku, plochou spojku, tesařský uzel a úvaz na proudnici), rozpoznávat topografické značky a technické prostředky (tzn. základní hasičské nářadí a náčiní). Dále se učili rozvinování a svinování hadic „C“, spojování hadic k rozdělovači, proudnici. Vše podle hry Plamen. Hra Plamen je směrnice pro celoroční činnost kolektivu mladých hasičů. Je rozdělena na jarní a podzimní kolo. V jarním kole je soutěž v požárním sportu, při které se soutěží v pěti disciplínách a to požární útok Plamen, požární útok s překážkami CTIF, štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60m, štafetový běh 400m s překážkami CTIF a dále se hodnotí kronika mladých hasičů. Na podzim je branný závod, při kterém běhají v přírodě, střílejí ze vzduchové pušky, poznávají topografické značky, prověřují si základní znalosti ze zdravovědy, vážou uzle apod. Nejedná se pouze o hasičský sport, ale i např. o pobyt v přírodě, tzn. jak se mají chovat atd.

Osmého dubna, den před velikonocemi se konala jedna z dalších schůzek mladých hasičů. Schůzka se konala na nohejbalovém hřišti v Lísku, při které jsme učili děti plést pomlásky z vrbového proutí.
Na „čáry“ jsme se s dětmi a rodiči sešli na parcele pana Zemana v Jemništi, kde se pálila „čarodějnice“, pekli jsme buřty a hráli fotbal. Byla to pěkná a zdařilá akce, kterou v příštích letech budeme chtít opakovat.

Od jara se scházíme na fotbalovém hřišti v Postupicích. Tam cvičíme a zkoušíme již zmiňované disciplíny jarního kola hry Plamen. Ze všech disciplín se nejvíce dětem líbí požární útok, který nejvíce připomíná klasickou „hasičinu“. Po skončení každého cvičení děti hrají fotbal, vybíjenou, prostě to, co chtějí.
V sobotu 12.5.2007 jsme se zúčastnili okresního kola soutěže mladých hasičů konané v Sedlci na fotbalovém hřišti. Jednalo se o jarní kolo hry Plamen. Jsme zařazeni do katerogie mladší od 6 do 11 let. V této kategorii se zúčastnilo 7 družstev. Skončili jsme na šestém, předposledním místě. Na to, že máme nejmenší a nejmladší děti a mladé hasiče vedeme krátce, to byl moc pěkný výsledek. Naše účast byla kladně hodnocena jak samotnými rozhodčími, tak Okresním sdružením hasičů Benešov. Poděkování patří všem dětem, vedoucím a rodičům, kteří dle svých možností pomáhali při nácvicích i při soutěži.
V létě bychom chtěli s dětmi vyrazit na asi třídenní víkendovou „toulavou“ akci, při které bychom spali, jak se říká „pod širákem“, sami si něco uvařili, navštívili nějaký zřícený hrad apod. Udělat si bobříka odvahy, zahrát si nějakou hru v přírodě, prostě udělat si hezký víkend a odpočinout si od „hasičiny“, které mají za celý rok dost. Dále bychom chtěli během roku s dětmi na nějaký výlet, např. navštívit zoologickou zahradu, aquapark, lanové centrum a nebo co si sami vyberou.
Na podzim se zúčastníme branného závodu hry Plamen v Miličíně.

Ještě pár řádků k mužstvu dospělých. V sobotu 19.5.2007 se družstvo mužů zúčastnilo okrskové soutěže v požárním sportu v Chotýšanech. Před soutěží se muži scházeli při nácvicích na fotbalovém hřišti v Postupicích. V soutěži skončili na posledním, jedenáctém místě. Soutěž se skládá ze třech disciplín, a to z pořadové přípravy, požárního útoku a štafetového běhu na 100 m. V pořadové disciplíně jsme skončili na pátém místě, v požárním útoku na devátém místě a ve štafetovém běhu na 100m jsme skončili na jedenáctém místě.
Při okrskové soutěži byl také vložen závod dětských družstev. Zúčastnily se dvě družstva z Jemniště, jedno z Čeňovic a jedno z Chotýšan. Na prvním místě se umístily děti z Jemniště a odvezly si tak „pohár pro vítěze“. Takže alespoň jeden úspěch pro SDH Jemniště.
Od začátku června se scházejí také ženy našeho sboru. Na cvičení jich chodí devět, více než mužů. Těch se scházelo sedm. Ženy měly již tři cvičení na hřišti v Postupicích. Na to, že žádná z žen nikdy necvičila v hasičském družstvu, jim nácvik požárního útoku a běhu na 100m jde velmi dobře. Družstva dětí, žen i mužů se v sobotu 23.6.2007 zúčastní soutěže v Popovicích pořádané při oslavách založení tamního sboru.

V letošním roce slaví Sbor dobrovolných hasičů Jemniště 75. výročí od založení sboru. V sobotu 30.6.2007 by se měla na fotbalovém hřišti v Postupicích konat hasičská soutěž pořádáná jako oslava založení sboru.
Mladé hasiče podporuje finančně Obec Postupice a Krajský úřad Středočeského kraje, který nám poskytl grant na nákup vybavení, materiálu a pracovních hasičských montérek. S Obcí Postupice máme velice dobrou spolupráci. Jak po finanční stránce, tak i v materiálním zabezpečení.
Na začátku tohoto roku rozhodlo zastupitelstvo obce po dohodě s SDH Jemniště a SDH Milovanice o výměně hasičské stříkačky PS 12.

Tuto hasičkou stříkačku měl ve své evidenci sbor z Milovanic. Byla ve velmi špatném technickém stavu a byla nutná oprava, kterou hradila Obec Postupice. Tímto bychom chtěli poděkovat sboru z Milovanic, že došlo k dohodě a výměně hasičské stříkačky. S touto stříkačkou provádějí všechna družstva nácviky požárních útoků a mohou se s ní zúčastňovat hasičských soutěží (hasičská stříkačka PS 8, kterou jsme měli doposud, nevyhovuje pravidlům požárního sportu, resp. se stříkačkou PS 8 již nikdo nesoutěží).
Na závěr bych jako velitel SDH Jemniště chtěl velice kladně zhodnotit činnost uvedených družstev a poděkovat Obci Postupice, Krajskému úřadu Středočeského kraje, firmě CEIBA s.r.o., která vyrobila ceduli na hasičskou zbrojnici, ostatním malým sponzorům a také rodičům, kteří pomáhájí při činnosti s mladými hasiči.

Dále bych chtěl moc poděkovat bývalému starostovi sboru panu Karlu Vilímkovi za dlouholetou příkladnou práci pro sbor, který se nemalou měrou zasloužil o výše uvedené úspěchy (byl odvolán mimořádnou vlanou hromadou za údajnou „krizi“ hasičského sboru).

S pozdravem sportu zdar a hasičům zvlášť.
Miroslav Fürbacher, velitel SDH Jemniště a vedoucí kolektivu mládeže

Hasičský sbor v Nové Vsi

Sbor dobrovolných hasičů v Nové Vsi byl založen 8. února 1925. První valná hromada se konala 8. března 1925, za členy sboru se přihlásilo 35 občanů, z nichž bylo 8 členů činných a 25 přispívající. V prvním výboru pracoval starosta Frant. Hruška, místostarosta Josef Starý, velitel Karel Vosátka, jednatel Josef Červ. Sbor začínal pracovat s ruční stříkačkou poprvé byla použita u požáru 23. prosince 1925.

Členská základna k 1. lednu 1999 .Celkový počet 66 členů, z toho 12 žen. Výbor v roce 1999: starosta Josef Vilímek, nám. starosty Jaroslav Kaucký, velitel Jaroslav Starý, strojník Jiři Sysel, ref prevence Josef Vobořil, jednatel Jaroslav Vilímek, hospodář Miloslav Černý, ref žen Alena Černá, kronikář Helena Štěpánková, ref MTZ Jiři Kahoun, členové výboru Ladislav Šeránek, Vratislav Sochůrek a Anna Vilimková, předseda KRK Otakar Procházka, členové Jiři Kůstka a Alena Kaucká.

Hasičský sbor v Jemništi

Dne 3. dubna 1932 se konala v hostinci u Hýnů v Lísku za přítomnosti starosty obce, občanů a funkcionářů z Prahy " 1. informační schůze svolaná za účelem ustanovení a založení Sboru dobrovolných hasičů v Jemništi". Přihlásilo se 21 činných (Frant. Svatek, Frant. Tůma, Otto Fryš, Frant. Tampír, Josef Tomek, Frant. Těšina, Břet. Benák, Jos. Zeman, K. Vainer, Ant. Janota, Václav Volák, Jar. Benák, Karel Hýna, Jan Tůma, Jar. Zach, Václ. Žížala, Jos. Hrstka, Ant. Sochůrek, Boh. Sedláček, Václav Opatrný , A. Hýnová) a 11 přispívajících členů z Jemniště a Lísku. Během dubna byly vypracovány a schváleny stanovy sboru, které pak byly předloženy ke schválení Okresnímu úřadu. V té době počet přispívajících členů vzrostl na 22. Přihlásili se zájemci i z okolních vesnic.

Ustavující valná hromada se konala 15. května 1932 v Lísku. Sbor se od samého začátku potýkal s finančními problémy .Proto byly OHS Benešov , Městské spořitelně v Benešově a bance Slavia v Praze poslány žádosti o finanční příspěvek. Bylo nutné vybavit členy uniformami, pracovními oděvy, opasky a čepicemi, na což byly použity finanční příspěvky a dary od soukromých osob a firem z oko1í. Obecní zastupitelstvo spolu s obecní radou a finanční komisí povolilo sborem požadovanou záruku 45.000,- Kčs na zakoupení motorové stříkačky a výzbroje pro 12 mužů. Vzhledem k tíživé finanční situaci (peněžní ústav odmítl půjčku) však prozatím z koupě sešlo. V roce 1933 obdržel sbor v Jemništi od obecního zastupitelstva pozemek v Lísku pro zřízení cvičiště a benešovský sbor zapůjčil na 1 rok ruční stříkačku. Během prvního roku činnosti byl při sboru založen dramatický kroužek. Kromě divadelních představení pořádal Sbor zábavy , plesy a další kulturní a společenské akce, které se většinou konaly v hostinci u Hýnů v Lís- ku, kde byla také klubová místnost sboru.

Ve 30. letech sbor úspěšně rozvíjel svoji činnost. Kromě vlastních cvičení se pravidelně zúčastňoval i na cvičeních okolních sborů a rovněž pomáhal při likvidací požárů v Milovanicích a v Dobříčkově. V roce 1935 bylo rozhodnuto o koupi ruční stříkačky na inzerát. Za 4 000,- Kčs byla přijata nabídka sboru z Milovanic. V tomto roce byla také podána žádost o pozemek "U kaple" v Jemništi, pro výstavbu požární zbrojnice. Vzhledem k rostoucímu napětí v Evropě byl v roce 1936 v souladu se směrnicemi civilní obrany sbor doplněn na 20 mužů a výcvik probíhal dle vojenských směrnic. V roce 1938 bylo započato se svépomocnou výstavbou požární zbrojnice v Jemništi. V tomto roce složili členové sboru přísahu věrnosti republice. Během roku 1939 byly zrušeny župy, okrsky i valné hromady Sborů a na základě nařízení zemské hasičské jednoty se výcvik konal přesně podle "vojenského pěšáckého výcviku". Z názvu Sbor dobrovolných hasičů muselo být vyňato slovo "dobrovolných". Během války nebyly povoleny valné hromady a proto se konaly pouze výborové schůze. Pravidelně byla prováděna kontrola výzbroje, byly ustanoveny protipožární hlídky. V roce 1942 byla zakoupena motorová stříkačka. Sbor pomáhal při likvidaci několika požárů v okolí. V revolučních dnech roku 1945 udržoval sbor stav pohotovosti.

Po válce Sbor plně obnovil svoji činnost. Kromě námětových cvičení začal opět pořádat společenské a kulturní akce. V roce 1946 se přihlásil za člena Českého červeného kříže v Postupicích. Zaměřil se rovněž na osvětovou činnost a na získávání mladých členů. V 50. letech byl Sbor přejmenován na "Místní hasičskou jednotu", stoupl počet funkcionářů-referentů. V této době se činnost soustředila zejména na preventivní prohlídky komínů, žňové hlídky, besedy s občany a přednášky. Po prohlídce zámku Jemniště byl vytvořen protipožární plán. Pořádají se cvičení, družstvo se zúčastňuje i cvičení dalších jednot; plesy, zábavy , oslavy výročí a další akce. Členové se zapojili do veřejně prospěšných prací, svépomocí opravují zbrojnici i výzbroj. Jednota se i nadále potýká s nedostatkem financí. Vzhledem ke stoupajícímu věku členů dochází postupně k poklesu činnosti. Tento trend pokračuje i v první polovině šedesátých let.

Oživení nastává kolem roku 1966, kdy se jednota začíná postupně omlazovat. Členové pořádají jarní úklidy, sběr železa, preventivní prohlídky a školení občanů. Vysazují se nové stromy. Mladí se zúčastňují soutěží a sami pořádají okresní soutěž v Jemništi. V roce 1967 byla v zámeckém parku uspořádána dožínková slavnost, které se zúčastnili návštěvníci z blízkého i vzdálenějšího okolí. V roce 1968 opět se pořádají v zámeckém parku divadelní představení a zábavy. Vzrost počet cvičení, pořádají se i vlastivědné zájezdy po republice, přednášky a besedy s občany. Významná je pomoc členů jednoty místnímu JZD. V sedmdesátých letech se členové zúčastňují soutěží, brigádně opravují zbrojnici a upravují její okolí. 23. dubna 1977 se konalo významné námětové cvičení "Požár zámku Jemniště", za účasti celé řady hasičských sborů ze širokého okolí. Pokračují sběrové, kulturní a společenské akce. Sbor se významně podílí na zlepšování životního prostředí. Pomáhá likvidovat požáry v Milovanicích a Roubíčkově Lhotě. V roce 1978 se členové jednoty poprvé sešli v prostorách "starého zámku" v Jemništi, které svépomocí upravili k tomu, aby mohly sloužit jednak jako společenské místnosti pro jejich potřebu, ale také pro potřeby obce. Průběžně renovovali zbrojnici, vystavěli sušárnu na hadice a v 80. letech postavili autobusovou čekárnu v Jemništi. I nadále se konala cvičení, žňové protipožární hlídky , probíhala prevence a osvětová činnost. V roce 1988 se jednalo o sloučení se ZO SPO Dobříčkov.

Koncem 80. a začátkem 90. let dochází k poklesu činnosti, což trvá až do roku 1994, kdy se sbor znovu omladil. S příchodem mladých členů se obnovuje účast na soutěžích a pořádání společenských akcí. Mladí členové se rovněž ujali renovace staré ruční stříkačky , kterou zprovoznili a zúčastňují se s ní exhibičně soutěží. O jejich vystoupení je velký zájem. I nadále se renovuje požární zbrojnice, doplňuje se výzbroj a výstroj. V roce 1995 bylo úřady rozhodnuto o přidělení Nadlíseckého rybníka sboru jako požární nádrž. Péče o něj se ujali nadšeně mladí členové, kteří do rybníka vysadili rybí násadu a v roce 65. výročí založení SDH v Jemništi, tedy v roce 1997 , byl na podzim uspořádán první slavnostní výlov .Akce se úspěšně opakuje i v následujících letech.Členové sboru se během těchto let zúčastnili několika slavnostních akcí a soutěží v okolních vesnicích a v Benešově. Pokračuje rekonstrukce požární zbrojnice, roste počet cvičení a do sboru bylo přijato několik nových členů. Všichni se rádi scházejí při společenských akcích či při pravidelně pořádaných výročních valných hromadách.

Členská základna k 1. lednu 1999. Celkový počet 26 členů, z toho 1 žena a 1 mladý hasič. Výbor v roce 1999: starosta Karel Vilímek, nám. starosty Jaroslav Těšina, velitel Jaroslav Sysel, strojník Josef Málek ref prevence Jaroslav Dvořák, jednatel Ladislav Pěkný ml., hospodář Jiří Tampier, organizační ref Josef Šerák.

Hasičský sbor Dobříčkov

Sbor dobrovolných hasičů v Dobříčkově byl založen v roce 1936.

Členská základna k 1. lednu 1999  - celkový počet 10 členů.

Výbor SDH v roce 1999 :

starosta Václav Kubát,

strojník Miloslav Zdvihal,

jednatel Luboš Kosina,

hospodář Václav Žížala,

členové výboru Jan Hovorka, Jiří Hovorka, Václav Žížala, Josef Roub, Miroslav Zdvihal a Stanislav Smetana.

Nabídka volného pracovního místa v ZŠ Postupice

Nabídka volného pracovního místa

v ZŠ Postupice

 

Název prac. místa:   - učitel/ka pro první stupeň ZŠ    

                                 - učitel/ka pro druhý stupeň ZŠ -        

                                   s aprobací matematika, fyzika, chemie,

                                 český jazyk, anglický jazyk

  

kvalifikační předpoklady: splnění odborné kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících § 8

 

datum nástupu:  srpen 2017

 

Nabízíme: přátelskou atmosféru malé školy, nižší počet žáků

                 ve třídách, obecní byt 1+1

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 724306472

 

v Postupicích dne 30. 5. 2017

 

SMS

Vážení spoluobčané,
obec Postupice Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v naší obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz systému, který umožňuje  zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrované číslo Vašeho mobilního telefonu v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krízových situacích a o:
• plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
• plánovaných přerušeních dodávky elektrické energie, popř. plynu?
• termínech mimořádných svozů odpadu?
• termínech konání zasedání zastupitelstva obce?
• konání kulturních a společenských akcí, organizovaných obcí?
• termínech konání očkování domácích zvířat?
• mimořádných změnách v provozní době obecního úřadu, lékaře apod.?
• a další užitečné informace, spojené s životem ve Vaší obci?
 

Zajistěte si tyto informace zasláním jedné registrační SMS, která je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora. Tento systém je pro Vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec.

Ze systému jsou vyloučena komerční sdělení, nebudete zahlceni nežádoucí reklamou a inzercí!

Jak se zaregistrovat?

Služba je poskytována zdarma všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu.

Stačí odeslat jednu textovou SMS zprávu z Vašeho mobilního telefonu, na který chcete
zprávy zasílat a registrace je hotová. Stejným způsobem můžete tuto službu kdykoli zrušit.
Využít můžete také registraci pomocí webového formuláře na stránkách obce www.chopos.cz

Registrace zasláním SMS:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraPOSTUPICEmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraMISTNICASTmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE

Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID.

Poznámka:
Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku.
Registrační SMS odešlete na číslo služby SMS InfoKanálu obce:  317 796 220
 


Jak se odregistrovat?

Zrušení odběru SMS zpráv bude provedeno zasláním jedné SMS ve tvaru: ODREGISTRUJ
na číslo služby SMS InfoKanálu obce: 317 796 220
 

Příklady SMS zpráv:

Zprávy z obecního úřadu:

IK POSTUPICE V nedeli 3. 7. 2011 se uskutecni rybarska schuze ve 13:30 hod.
na Obecnim urade v Postupicich. Vsichni jsou srdecne zvani.

IK POSTUPICE  Starosta obce Postupice svolava  zasedani zastupitelstva obce
na pondeli 30. kvetna 2011 od 17:00 hodin do zasedaci mistnosti Obecniho uradu
v Postupicich. 

(IK = InfoKanál)

Výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu

IK POSTUPICE CHMU IVNJ_2011/27 VYSOKY Velmi silne bourky pro okres BN
od 29. 6. 2011 15:30 do 29. 6. 2011 18:30 do 1700 m.n.m

(IVNJ = informace o výskytu nebezpečného jevu)

IK POSTUPICE CHMU PVI_2011/38  VYSOKY Velmi silne bourky pro kraj Stredocesky
od 30. 6.2010 13:00 do 30. 6. 2011 3:00 do 1700 m.n.m

(PVI – předpovědní výstražná informace o blížícím se nebezpečí)

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku   v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: 317 796 220 nebo zašlete e-mail s žádostí o registraci na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS.

Další informace:
Databáze telefonních čísel nebude poskytována dalším stranám. Službu provozuje společnost INFOKANÁL s.r.o., která je řádně registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů! 

S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na náš obecní úřad. Další informace získáte rovněž na webových stránkách www.infokanal.cz a www.chopos.cz.

Kontaktní informace:

Obec Postupice
Školní 154
257 01 Postupice
tel.: 317 796 220                            SMS InfoKanál
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
http://www.chopos.cz                     http://www.infokanal.cz