Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 - 2020

          Strana 1      
                 
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2020  
                 
        Výdaje      
                 
      2018   2019   2020  
3111 Mateřská škola 250 000 Kč   250 000 Kč   250 000 Kč  
3639 CHOPOS   80 000 Kč   80 000 Kč   80 000 Kč  
2292 BENEBUS   60 000 Kč   60 000 Kč   60 000 Kč  
2310 Pitná voda   100 000 Kč   150 000 Kč   150 000 Kč  
3639 Uhlí   135 000 Kč   135 000 Kč   135 000 Kč  
3639 Elektřina   300 000 Kč   300 000 Kč   300 000 Kč  
3722 Komunální odpad 300 000 Kč   300 000 Kč   300 000 Kč  
2333 Úprava vodních toků 300 000 Kč   100 000 Kč   100 000 Kč  
3392 Opravy a udržování budovy KD 300 000 Kč   50 000 Kč   50 000 Kč  
3639 Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč   150 000 Kč   150 000 Kč  
3399 SPOZ   15 000 Kč   15 000 Kč   15 000 Kč  
2212 Údržba silnic   600 000 Kč   350 000 Kč   250 000 Kč  
3745 Veřejná zeleň   360 000 Kč   50 000 Kč   50 000 Kč  
6112 Odměny včetně odvodů 1 050 000 Kč   1 050 000 Kč   1 050 000 Kč  
6171 Ostatní režie   400 000 Kč   400 000 Kč   400 000 Kč  
3639 Investiční a neinvestiční akce 100 000 Kč   1 060 000 Kč   1 160 000 Kč  
    Výdaje celkem 4 500 000 Kč   4 500 000 Kč   4 500 000 Kč  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
          Strana 2      
                 
                 
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2020  
                 
        Příjmy      
                 
      2018   2019   2020  
  Příjmy daňové 3 825 000 Kč   3 825 000 Kč   3 825 000 Kč  
  Příjmy nedaňové 675 000 Kč   675 000 Kč   675 000 Kč  
    Příjmy celkem 4 500 000 Kč   4 500 000 Kč   4 500 000 Kč  
                 
                 
                 
                 
  V celém rozpočtovém výhledu na uvedené roky předpokládáme, že příjmy se budou rovnat výdajům tzn.Rozpočty
  v těchto letech budou navrhovány jako vyrovnané.          
                 
  Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách v úředních hodinách na Obecním úřadě.      
                 
                 
                 
    Vyvěšeno: 5.12.2017            
    Sejmuto: 25.12.2017