Rozpočet pro rok 2017

         Výpis varianty rozpočtu 1     pracovní verze pro rok 2017 (tis.Kč)                
IČO: 00232475   Obec Petroupim                                     Sestava: PR02                
                                   
Su Au Uz    Np  Org Ka OdPa SpPo Zj Rozpočet Text rozpočtu            
                                   
                                   
Část I. Příjmy                                
                                   
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1111 000 750,00 daň z příjmů ze závislé činnos          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1112 000 40,00 daň z příjmu sam.výd.čin.osob          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1113 000 80,00 daň z příjmu fyz.osob          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1121 000 740,00 daň z příjmu právnických osob          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 11               1 610,00                
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1211 000          1 500,00 daň z přidané hodnoty          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1340 000 172,00 sběr a svoz komunálních odpadů        
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1511 000 350,00 daň z nemovitostí            
231 10 00000 0000 0000 00 0000 4112 000 44,40 dotace ze státního rozpočtu          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 4129 000 11,98 tržby z prodeje dřeva          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 41      56,38                
231 10 00000 0000 0000 00 0000                   3 688,38                
231 10 00000 0000 0000 00 2310 2111 000 100,00 vodné              
231 10 00000 0000 0000 00 3141 2111 000 45,00 režijní náklady na obědy          
231 10 00000 0000 0000 00 3613 2132 000 231,62 příjmy z pronájmu majetku          
231 10 00000 0000 0000 00 3722 2111 000 35,00 sběr separovaného odpadu          
231 10 00000 0000 0000 00 3722 2111     35,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3722 21      35,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3722          35,00                
231 10 00000 0000 0000 00 37           35,00                
231                                              4 100,00                
                                   
Příjmy                          4 100,00                
                                   
                                   
Část II. Výdaje                              
                                   
231 10 00000 0000 0000 00 2212 5139 000 10,00 komunikace-nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 2212 5171 000 440,00 opravy a udržování komunikací        
231 10 00000 0000 0000 00 2212 51      450,00                
231 10 00000 0000 0000 00 2221 5329 000 59,02 příspěvek Benebus            
231 10 00000 0000 0000 00 22           509,02                
231 10 00000 0000 0000 00 2310 5139 000 20,00 pitná voda - nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 2310 5154 000 55,00 el.energie - vodárna Petroupec        
231 10 00000 0000 0000 00 2310 5169 000 40,00 pitná voda - nákup služeb          
231 10 00000 0000 0000 00 2310 5171 000 20,00 pitná voda-opravy a udržování          
231 10 00000 0000 0000 00 2310 51      135,00                
231 10 00000 0000 0000 00 2310 5362 000 20,00 popl.za odběr podzemní vody          
231 10 00000 0000 0000 00 2310 6121 000 200,00 studna Petroupec            
231 10 00000 0000 0000 00 2310          355,00                
231 10 00000 0000 0000 00 2333 5171 000 50,00 úprava vodních toků          
231 10 00000 0000 0000 00 23           405,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3111 5331 000 250,00 příspěvek MŠ            
231 10 00000 0000 0000 00 3141 5154 000 95,00 MŠ el.energie            
231 10 00000 0000 0000 00 31           345,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3392 5154 000 45,00 elektrická energie KD          
231 10 00000 0000 0000 00 3392 5155 000 75,00 uhlí KD              
231 10 00000 0000 0000 00 3392 5169 000 30,00 KD - nákup služeb            
231 10 00000 0000 0000 00 3392 5171 000 20,00 KD - opravy a udržování          
231 10 00000 0000 0000 00 3392 51      170,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3399 5139 000 5,00 SPOZ - květiny            
231 10 00000 0000 0000 00 3399 5194 000 10,00 SPOZ - věcné dary            
231 10 00000 0000 0000 00 3399 51      15,00                
231 10 00000 0000 0000 00 33           185,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3631 5139 000 30,00 VO - nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 3631 5154 000 55,00 el.energie veřejné osvětlení          
231 10 00000 0000 0000 00 3631 51      85,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5139 000 35,00 kom.služby-nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5154 000 50,00 elektrická energie OÚ          
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5155 000 60,00 nákup uhlí OÚ            
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5169 000 100,00 kom.služby-nákup služeb          
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5171 000 535,45 opravy a udržování budovy OÚ          
231 10 00000 0000 0000 00 3639 51      780,45                
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5329 000 72,53 příspěvek Chopos            
231 10 00000 0000 0000 00 3639 6371 000 150,00 příspěvek na čističku odp.vod          
231 10 00000 0000 0000 00 3639                   1 002,98                
231 10 00000 0000 0000 00 36                    1 087,98                
231 10 00000 0000 0000 00 3722 5169 000 300,00 svoz komunálního odpadu          
231 10 00000 0000 0000 00 3745 5139 000 20,00 veřejná zeleň - nákup materiál        
231 10 00000 0000 0000 00 3745 5156 000 5,00 veř.zeleň - nákup benzinu          
231 10 00000 0000 0000 00 3745 51      25,00                
231 10 00000 0000 0000 00 37           325,00                
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5139 000 9,00 PO - nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5156 000 6,00 PO - nákup pohonných hmot          
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5171 000 5,00 PO - opravy a udržování          
231 10 00000 0000 0000 00 5512 51      20,00                
231 10 00000 0000 0000 00 6112 5021 000 500,00 mzdy zastupitelé            
231 10 00000 0000 0000 00 6112 5032 000 50,00 zdravotní poj.za zastupitele          
231 10 00000 0000 0000 00 6112 50      550,00                
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5011 000 210,00 mzdy zaměstnanců OÚ          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5021 000 200,00 ostatní osobní   výdaje          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5031 000 65,00 soc.pojištění hrazené obcí          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5032 000 25,00 zdravotní pojištění hrazené ob          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 50      500,00                
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5136 000 5,00 tisk - předplatné            
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5139 000 5,00 OÚ - nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5161 000 4,00 OÚ - služby pošt            
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5162 000 20,00 služby telekom. a radiokom.          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5163 000 40,00 služby peněžních ústavů          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5168 000 40,00 zpracování dat inf.tech.          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5169 000 19,00 OÚ - nákup služeb            
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5175 000 40,00 pohoštění            
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5175     40,00                
231 10 00000 0000 0000 00 6171 51      173,00                
231 10 00000 0000 0000 00 6171          673,00                
231 10 00000 0000 0000 00 61                    1 223,00                
231                                              4 100,00                
                                   
Výdaje                          4 100,00                
                                   
                                   
Část III. Financování                              
                                   
                                   
Financování               0,00                
                                   
                                   
Celkem příjmy                      4 100,00                
Celkem výdaje                      4 100,00                
Saldo příjmů a výdajů           0,00                
Celkem financování             0,00                
                                   
                                   
                                   
Výběrová kritéria:                              
Nepoužita .                                
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 Do listinné podoby je možno nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři OÚ.

 

Vyvěšeno: 4.1.2017

Sejmuto: 19.1.2017