Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2019

  Rozpočtový výhled na rok 2017-2019      
               
      Výdaje      
               
    2017   2018   2019  
Mateřská škola 250 000 Kč   250 000 Kč   250 000 Kč  
CHOPOS   73 000 Kč   73 000 Kč   73 000 Kč  
BENEBUS   59 000 Kč   59 000 Kč   59 000 Kč  
Pitná voda   300 000 Kč   150 000 Kč   150 000 Kč  
Uhlí   135 000 Kč   135 000 Kč   135 000 Kč  
Elektřina   300 000 Kč   300 000 Kč   300 000 Kč  
Komunální odpad 300 000 Kč   300 000 Kč   300 000 Kč  
Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč   150 000 Kč   150 000 Kč  
Údržba silnic   450 000 Kč   350 000 Kč   250 000 Kč  
Odměny včetně odvodů 1 050 000 Kč   1 050 000 Kč   1 050 000 Kč  
Ostatní režie   933 000 Kč   1 083 000 Kč   1 083 000 Kč  
Investiční a neinvestiční akce 100 000 Kč   200 000 Kč   300 000 Kč  
  Výdaje celkem 4 100 000 Kč   4 100 000 Kč   4 100 000 Kč  
               
      Příjmy      
               
    2017   2018   2019  
Příjmy daňové 3 460 000 Kč   3 460 000 Kč   3 460 000 Kč  
Příjmy nedaňové 640 000 Kč   640 000 Kč   640 000 Kč  
  Příjmy celkem 4 100 000 Kč   4 100 000 Kč   4 100 000 Kč  
               
               
V celém rozpočtovém výhledu na uvedené roky předpokládáme, že příjmy se budou rovnat výdajům tzn.Rozpočty
v těchto letech budou navrhovány jako vyrovnané.          
               
  Vyvěšeno: 5.12.2016            
  Sejmuto: 20.12.2016            
               

Do listinné podoby je možno nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři OÚ.